Vở bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 9 : Ôn tập các bảng chia


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm :

a) 2 ⨯ 6               3 ⨯ 7            4 ⨯ 8                 5 ⨯ 9

    12 : 2             21 : 3            32 : 4               45 : 5

    12 : 6             21 : 7            32 : 8               45 : 9

b) 600 : 3               800 : 4              400 : 2 

    600 : 2               800 : 2              500 : 5

Phương pháp giải:

a) Nhẩm lại bảng nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Lấy chữ số hàng trăm của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm hai chữ số 0 vào tận cùng kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 2 ⨯ 6 = 12           3 ⨯ 7 = 21             4 ⨯ 8 = 32            5 ⨯ 9 = 45

    12 : 2 = 6           21 : 3 = 7              32 : 4 = 8            45 : 5 = 9

    12 : 6 = 2           21 : 7 = 3             32 : 8 = 4             45 : 9 = 5

b) 600 : 3 = 200           800 : 4 = 200           400 : 2 = 200

    600 : 2 = 300           800 : 2 = 400           500 : 5 = 100

Bài 2

Có 20 cái bánh được xếp đều vào 5 hộp. Hỏi mỗi hộp có mấy cái bánh ?

 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy 20 chia cho 5. 

Lời giải chi tiết:

Mỗi hộp có số cái bánh là :

20 : 5 = 4 (cái)

         Đáp số : 4 cái. 

Bài 3

Cứ 4 ghế xếp vào một bàn ăn. Hỏi có 32 cái ghế thì xếp đủ được mấy bàn ăn ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy 32 chia cho 4. 

Lời giải chi tiết:

32 cái ghế thì xếp đủ được số bàn ăn là :

32 : 4 = 8 (bàn) 

 Đáp số : 8 bàn.

Bài 4

Nối phép tính với kết quả đúng:

 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các phép toán.

- Nối với kết quả thích hợp.

Lời giải chi tiết:

 

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 3 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 3 bài 3: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 1 : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 , 5 trang 3 VBT toán 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.