Vở bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 15 : Luyện tập


Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết vào chỗ chấm (theo mẫu) :

Phương pháp giải:

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ mỗi đồng hồ.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Tóm tắt

Có               : 5 thuyền

Mỗi thuyền   : 4 người

Tất cả          : … người ? 

Phương pháp giải:

 Muốn tìm lời giải ta lấy số người của mỗi thuyền nhân với số thuyền đã cho.

Lời giải chi tiết:

Tất cả có số người là :

4 ⨯ 5 = 20 (người)

        Đáp số : 20 người. 

Bài 3

Phương pháp giải:

- Đếm số quả cam trong mỗi hình rồi thực hiện phép chia cho 3 (hoặc 5).

- Khoanh số quả cam bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 

Bài 4

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

a) 3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 6

    3 ⨯ 5 … 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 … 5 ⨯ 3

    4 ⨯ 6 … 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 … 20 : 5

   20 : 4 … 20 : 2 

Phương pháp giải:

- Tính giá trị của các vế.

- So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

 a) 3 ⨯ 5 < 3 ⨯ 6

     3 ⨯ 5 > 3 ⨯ 4

b) 3 ⨯ 5 = 5 ⨯ 3

    4 ⨯ 6 = 6 ⨯ 4

c) 20 : 4 > 20 : 5

   20 : 4 < 20 : 2

Bài 5

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đồng hồ chỉ :

Phương pháp giải:

- Xem giờ đồng hồ đang chỉ.

- Đọc các câu đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống thích hợp. 

Lời giải chi tiết:

 Đồng hồ có kim giờ chỉ gần số 3; kim phút chỉ vào số 10 là : 2 giờ 50 phút hoặc 3 giờ kém 10 phút.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 11 : Ôn tập về hình học

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 3 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 3 bài 3: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 1 : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 , 5 trang 3 VBT toán 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.