Vở bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000

Bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 48 VBT toán 3 bài 125 : Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) tập 2 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Dưới đây là bảng thống kê số học sinh của một trường tiểu học :

a) Hãy viết chữ hoặc số thích hợp vào chỗ chấm :

Khối lớp Một có … học sinh ; khối lớp … có 160 học sinh.

b) Khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Bốn là … học sinh. 

Phương pháp giải:

- Đọc dãy số liệu rồi điền vào chỗ trống.

- Lấy số học sinh của khối lớp Bốn trừ đi số học sinh của khối lớp Hai.

Lời giải chi tiết:

a) Khối lớp Một có 140 học sinh, khối lớp Năm có 160 học sinh

b) Khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Bốn là 40 học sinh.

Bài 2

Dưới đây là bảng thống kê số gạo nếp và gạo tẻ của một cửa hàng bán được trong ba ngày :

a) Ngày thứ nhất đã bán được … kg gạo tẻ và … kg gạo nếp.

b) Ngày thứ hai bán được tất cả … kg gạo tẻ và gạo nếp.

c) Ngày thứ ba bán được nhiều hơn ngày thứ hai … kg gạo tẻ và ít hơn ngày thứ hai … kg gạo nếp. 

Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong bảng số liệu.

- Lấy khối lượng gạo tẻ và gạo nếp đã bán trong ngày thứ hai cộng với nhau.

- Lấy khối lượng gạo tẻ đã bán được của ngày thứ ba trừ đi khối lượng gạo tẻ đã bán được của ngày thứ hai.

  Lấy khối lượng gạo nếp đã bán được của ngày thứ hai trừ đi khối lượng gạo nếp đã bán được của ngày thứ ba. 

Lời giải chi tiết:

a) Ngày thứ nhất bán được 3800kg gạo tẻ và 1200kg gạo nếp

b) Ngày thứ hai bán được tất cả 4300kg gạo tẻ và gạo nếp

c) Ngày thứ 3 bán được nhiều hơn ngày thứ hai 2300kg gạo tẻ và ít hơn ngày thứ hai 300kg gạo nếp.

Bài 3

 Số điểm 10 của lớp 3A đạt được trong bốn tháng như sau :

Tháng 9 : 185 điểm

Tháng 10 : 203 điểm

Tháng 11 : 190 điểm

Tháng 12 : 170 điểm

Hãy viết số thích hợp vào ô trống :

 

Phương pháp giải:

 Đọc các thông tin trong dãy số liệu rồi điền vào bảng.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 12 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 3 : Các số đến 10 000

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.