Vở bài tập Toán 3 Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

Bài 11 : Ôn tập về hình học


Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 13,14 VBT toán 3 bài 11 : Ôn tập về hình học tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCD :

b) Tính chu vi hình tam giác MNP :

Phương pháp giải:

a) Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC; CD.

b) Chu vi tam giác bằng tổng độ dài của ba đoạn thẳng MN; NP; MP.

Lời giải chi tiết:

 a)        Độ dài đường gấp khúc ABCD là :

      AB + BC + CD = 42 + 26 + 34 = 102 (cm)

                     Đáp số : 102 (cm).

b)        Chu vi hình tam giác MNP là :

      MP + PN + NM = 26 + 34 + 42 = 102 (cm) 

                    Đáp số : 102 (cm).

Bài 2

Đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi :

a) Hình tứ giác ABCD.

b) Hình chữ nhật MNPQ.

 

Phương pháp giải:

- Dùng thước kẻ, đo độ dài các đoạn thẳng.

- Chu vi của các hình bằng tổng độ dài các cạnh bao quanh của hình đó.

Lời giải chi tiết:

a) Hình tứ giác ABCD.

Dùng thước đo hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh là :

AB = DC = 3cm

AD = BC = 2cm

Chu vi hình tứ giác ABCD là :

AB + BC + CD + DA = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

            Đáp số : 10cm.

b) Hình chữ nhật MNPQ

Dùng thước đo hình chữ nhật MNPQ có độ dài các cạnh là :

MN = QP = 3cm

MQ = NP = 2cm

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là :

MN + NP + PQ + QM = 3 + 2 + 3 + 2 = 10 (cm)

           Đáp số : 10cm.

Bài 3

Số ? Trong hình bên có :

- ….. hình tam giác.

- ….. hình tứ giác. 

Phương pháp giải:

- Đếm các hình đơn.

- Ghép 2; 3; 4...các hình đơn để tạo thành hình khác rồi đếm tiếp cho đến hết.

Lời giải chi tiết:

Trong hình bên có :

12 hình tam giác (Hình 1; 2; 3; 4; 5; 6; 3+4; 1+6; 6+1+2; 2+3+4; 3+4+5; 5+6+1) 

7 hình tứ giác (Hình 1+2; 2+3; 4+5; 5+6; 1+2+3; 4+5+6; 1+2+3+4+5+6)

Bài 4

Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được :

 

Phương pháp giải:

- Dùng bút chì và thước kẻ, vẽ thêm vào hình cho trước một đoạn thẳng. 

- Đếm hình, nếu bằng với số lượng đề bài đã cho thì đó là cách vẽ cần tìm; nếu không bằng thì em tiếp tục đổi cách vẽ khác. 

Lời giải chi tiết:

Chú ý : Có nhiều cách vẽ cho bài toán này. Em thử tìm một vài cách khác nhé. 

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 10 phiếu

Các bài liên quan: - Chương 1 : Ôn tập và bổ sung

 • Bài 12 : Ôn tập về giải toán

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 VBT toán 3 bài 12 : Ôn tập về giải toán tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 13 : Xem đồng hồ

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 17 VBT toán 3 bài 13 : Xem đồng hồ tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 18, 19 VBT toán 3 bài 14 : Xem đồng hồ (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 15 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 VBT toán 3 bài 15 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 16 : Luyện tập chung

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 21, 22 VBT toán 3 bài 16 : Luyện tập chung tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Tự kiểm tra trang 23

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 23 VBT toán 3 Đề tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 10 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 12 VBT toán 3 bài 10 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 9 : Ôn tập các bảng chia

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 11 VBT toán 3 bài 9 : Ôn tập các bảng chia tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 8 : Ôn tập các bảng nhân

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 VBT toán 3 bài 8:Ôn tập các bảng nhân tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 7 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 VBT toán 3 bài 7 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 6 : Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 8 VBT toán 3 bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 5 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 VBT toán 3 bài 5 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 4 : Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 6 VBT toán 3 bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 3 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 5 VBT toán 3 bài 3: Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 2 : Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 VBT toán 3 bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 1 : Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 , 5 trang 3 VBT toán 3 bài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.