Giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1, tập 2 Chương 2 : Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

Bài 64 : Luyện tập

Tải về

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 74, 75 VBT toán 3 bài 64 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Điền dấu <, =, > thích hợp vào chỗ chấm :

585g … 558g                           526g … 625g

305g … 300g + 50g                 450g … 500g – 60g

1kg … 850g + 150g                 1kg … 640g + 360g 

Phương pháp giải:

So sánh các số khi cùng đơn vị đo.

Chú ý : 1kg = 1000g.

Lời giải chi tiết:

585g > 558g                       526g < 625g

305g < 300g + 50g             450g > 500g – 60g

1kg = 850g + 150g             1kg = 640g + 360g

Bài 2

Bác Toàn mua 4 gói bánh và 1 gói kẹo. Mỗi gói bánh cân nặng 150g và gói kẹo cân nặng 166g. Hỏi bác Toàn đã mua tất cả bao nhiêu gam bánh và kẹo ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

- Tính khối lượng của 4 gói bánh : Lấy khối lượng của một gói nhân với 4. 

- Tính tổng khối lượng của bốn gói bánh và một gói kẹo.

Lời giải chi tiết:

4 gói bánh cân nặng số gam là :

150 ⨯ 4 = 600 (g)

Bác Toàn đã mua tất cả số gam kẹo và bánh là :

600 + 166 = 766 (g)

 Đáp số : 766g.

Bài 3

Một quả bóng to và 10 quả bóng nhỏ cân nặng tất cả là 1kg. Mỗi quả bóng nhỏ cân nặng 60g. Hỏi quả bóng to cân nặng bao nhiêu gam ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

- Đổi 1kg = 1000g

- Tính khối lượng của 10 quả bóng nhỏ : Lấy khối lượng của một quả bóng nhỏ nhân với 10.

- Lấy 1000g trừ đi khối lượng 10 quả bóng nhỏ vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

 1kg = 1000g

10 quả bóng nhỏ cân nặng là:

60 ⨯ 10 = 600 (g)

1 quả bóng to cân nặng là :

1000 – 600 = 400 (g)

Đáp số : 400g.

Bài 4

Thực hành :

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Hộp Bộ đồ dùng học toán cân nặng ………. g

    Hộp bút cân nặng ……. g.

b) Hộp ……………… cân nặng hơn hộp …………….

c) Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả ………… g. 

Phương pháp giải:

 - Dùng cân để tìm khối lượng của hộp bút và hộp Bộ đồ dùng học toán.

- So sánh hai số rồi xác định vật có khối lượng nặng hơn.

- Muốn tìm khối lượng cả hai vật thì lấy khối lượng của hộp bút cộng với khối lượng hộp Bộ đồ dùng học toán.

Lời giải chi tiết:

Dùng cân để cân hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút của em, sau đó viết tiếp vào chỗ chấm :

a) Hộp bộ đồ dùng học toán cân nặng 400g

    Hộp bút cân nặng 200g.

b) Hộp bộ đồ dùng học Toán cân nặng hơn hộp bút

c) Hộp Bộ đồ dùng học toán và hộp bút cân nặng tất cả 600g.

  Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 52 phiếu
Tải về
 • Bài 65 : Bảng chia 9

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75, 76 VBT toán 3 bài 65 : Bảng chia 9 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 66 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 76, 77 VBT toán 3 bài 66 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 77, 78 VBT toán 3 bài 67 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 78, 79 VBT toán 3 bài 68 : Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 3 bài 69 : Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.