Bài tập tình huống GDCD 7 Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

II. Em suy nghĩ - Bài 17: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Giải bài tập 1, 2, 3 trang 47 sách bài tập tình huống Giáo dục công dân 7. Em hãy thể hiện bằng sơ đồ Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Em hãy cho biết cụ thể những mốc lịch sử đấu tranh, bảo vệ và xây dựng nước ta có liên quan đến những thời điểm ghi dưới đây :

- Ngày 3 tháng 2 năm 1930.

- Ngày 19 tháng 8 năm 1945.

- Ngày 2 tháng 9 năm 1945.

- Ngày 19 tháng 12 năm 1946.

- Ngày 7 tháng 5 nặm 1954.

- Ngày 10 tháng 10 năm 1954.

- Ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Lời giải chi tiết:

Ngày 3 tháng 2 năm 1930 : Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 19 tháng 8 năm 1945 : Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Ngày 2 tháng 9 năm 1945 : Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 19 tháng 12 năm 1946 : Ngày toàn quốc kháng chiến.

Ngày 7 tháng 5 năm 1954 : Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngày 10 tháng 10 năm 1954 : Giải phóng Thủ đô.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 : Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước.

Bài 2

Em hãy thể hiện bằng sơ đồ Các cơ quan quyền lực, đại biểu của nhân dân.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Em hãy thể hiện bằng sơ đồ Các cơ quan hành chính nhà nước. 

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.