Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 59: Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đặt tính rồi tính. 550 + 145 287 + 102 804 + 73 418 + 80 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Con tàu nào chở nặng hơn?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính.

Phương pháp giải:

Em thực hiện cộng các chữ số thẳng cột từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục và hàng trăm.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính.

550 + 145                    287 + 102                    804 + 73                      418 + 80

………...                     …………                    ………..                      …………                   

………...                     …………                    ………..                      …………       

…………                    …………                    ………..                      …………

 

Phương pháp giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Cộng các chữ số thẳng cột từ hàng đơn vị rồi đến hàng chục và hàng trăm.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Con tàu nào chở nặng hơn?

Phương pháp giải:

Tính tổng cân nặng mỗi con tàu chở rồi khoanh vào chữ đặt trước con tàu nào chở nặng hơn.

Lời giải chi tiết:

Ta có 230 kg + 450 kg = 680 kg

         140 kg + 543 kg = 683 kg

Ta có 680 < 683 vậy con tàu B chở nặng hơn.

Chọn B.

Bài 4

Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó.

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả mỗi phép tính rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: