Giải vở bài tập toán lớp 2 - VBT Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 15: Ki-lô-gam (tiết 3) trang 59, 60 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a) 40 kg + 20 kg = ..... b) 30 kg + 7 kg = ..... 60 kg – 20 kg = ...... 37 kg – 7 kg = ..... 60 kg – 40 kg = ..... 37 kg – 30 kg = ..... Quan sát tranh rồi viết số tích hợp vào chỗ chấm. a) Túi gạo cân nặng ..... kg. Túi đường cân nặng ..... kg. b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng ..... kg. Túi gạo nặng hơn túi đường ..... kg.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 40 kg + 20 kg = .....                                  b) 30 kg + 7 kg = .....

   60 kg – 20 kg = ......                                       37 kg – 7 kg = .....

   60 kg – 40 kg = .....                                        37 kg – 30 kg = .....

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết thêm đơn vị “kg” vào sau số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a) 40 kg + 20 kg = 60 kg                             b) 30 kg + 7 kg = 37 kg

   60 kg – 20 kg = 40 kg                                   37 kg – 7 kg = 30 kg

   60 kg – 40 kg = 20 kg                                   37 kg – 30 kg = 7 kg

Bài 2

Quan sát tranh rồi viết số tích hợp vào chỗ chấm.

a) Túi gạo cân nặng ..... kg.

     Túi đường cân nặng ..... kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng ..... kg.

    Túi gạo nặng hơn túi đường ..... kg.

Phương pháp giải:

- Túi gạo cân nặng bằng 1 kg + 5 kg = 6 kg.

- Túi đường cân nặng bằng 1 kg + 2 kg = 3 kg.

- Cả túi gạo và túi đường cân nặng bằng 6 kg + 3 kg = 9 kg.

- Túi gạo nặng hơn túi đường là 6 kg – 3 kg = 3 kg.

Lời giải chi tiết:

a) Túi gạo cân nặng 6 kg.

     Túi đường cân nặng 3 kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng 9 kg.

    Túi gạo nặng hơn túi đường 3 kg.

Bài 3

Có ba bao thóc, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg.

a) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

  • Bao thóc nào nặng nhất?

A. Bao thứ nhất.

B. Bao thứ hai.

C. Bao thứ ba.

  • Bao thóc nào nhẹ nhất?

A. Bao thứ nhất.

B. Bao thứ hai.

C. Bao thứ ba.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết bao thứ hai cân nặng 50 kg. Khi đó:

- Bao thứ nhất cân nặng...... kg.

- Bao thứ ba cân nặng ...... kg.

Phương pháp giải:

a) Sử dụng tính chất bắc cầu để suy ra bao nào nặng nhất, bao nào nhẹ nhất.

b) Bao thứ nhất cân nặng 50 kg + 10 kg = 60 kg.

    Bao thứ ba nặng 50 kg – 10 kg = 40 kg.

Lời giải chi tiết:

a)

b) Biết bao thứ hai cân nặng 50 kg. Khi đó:

- Bao thứ nhất cân nặng 60 kg.

- Bao thứ ba cân nặng 40 kg.

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ 3 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp con lớp 2 học tốt.