Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 29: Ngày - giờ, giờ - phút (tiết 1) trang 106 Vở bài tập toán 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh. Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh. Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian thích hợp diễn ra mỗi hoạt động.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Phương pháp giải:

Quan sát đồng hồ rồi viết số vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Nối đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh rồi nối với đồng hồ chỉ thời gian thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Khoanh vào chữ đặt trước đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh vẽ để tìm thời gian thích hợp với mỗi bức tranh.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian thích hợp diễn ra mỗi hoạt động.

Phương pháp giải:

Vẽ kim đồng hồ chỉ thời gian diễn ra mỗi hoạt động sao cho kim ngắn chỉ giờ và kim dài chỉ phút.

Lời giải chi tiết:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Các bài liên quan: