Vở bài tập Toán 2 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 48: Đơn vị, chục, trăm, nghìn (tiết 1) Vở bài tập toán 2 - Kế nối tri thức với cuộc sống


Số? Tô màu vào các ô vuông theo mẫu: Nối (theo mẫu).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Số?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em đếm được mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ, em đếm được mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Mỗi hình vuông lớn gồm 100 ô vuông nhỏ.

Em điền các số như sau:

Bài 2

Tô màu vào các ô vuông theo mẫu:

Phương pháp giải:

Tô màu các ô vuông theo số được ghi trên mỗi hình.

Ví dụ: Số 3 em tô 3 ô vuông.

           Số 5 em tô 5 ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Tô màu các ô vuông theo số được ghi trên mỗi hình.

Ví dụ: Số 3 em tô 3 ô vuông.

           Số 5 em tô 5 ô vuông.

           Số 100 em tô 100 ô vuông.

Bài 3

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Ta đếm mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi nối với số thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy mỗi cột gồm 10 ô vuông.

Em nối như sau:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: