CHƯƠNG IV. SỰ BẢO TOÀN VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 59.1 trang 121 SBT Vật lí 9

Giải bài 59.1 trang 121 SBT Vật lí 9. Ta nhận biết trực tiếp được một vật có nhiệt khi vật đó có khả năng nào?

Xem lời giải

Bài 59.2 trang 121 SBT Vật lí 9

Giải bài 59.2 trang 121 SBT Vật lí 9. Trong các dụng cụ tiêu thụ điện năng, điện năng được biến đổi thành dạng năng lượng

Xem lời giải

Bài 59.3 trang 121 SBT Vật lí 9

Giải bài 59.3 trang 121 SBT Vật lí 9. Trong chu trình biến đổi của nước biển (từ nước thành hơi, thành mưa trên nguồn,

Xem lời giải

Bài 59.4 trang 121 SBT Vật lí 9

Giải bài 59.4 trang 121 SBT Vật lí 9. Con người muốn hoạt động (đi lại, giữ ấm cơ thể…) cần phải có năng lượng.

Xem lời giải

Bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 trang 121 SBT Vật lí 9

Giải bài 59.5, 59.6, 59.7, 59.8, 59.9 trang 121 SBT Vật lí 9. Nhìn bằng mắt thường ta thấy vật có cơ năng có biểu hiện gì?

Xem lời giải

Bài 60.1 trang 122 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.1 trang 122 SBT Vật lí 9. này quay liên tục nhờ nước ở hồ chứa mà ta không mất công bơm lên. Phải chăng tuabin này là một động cơ vĩnh cửu?

Xem lời giải

Bài 60.2 trang 122 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.2 trang 122 SBT Vật lí 9. Dựa vào định luật bảo toàn năng lượng, hãy dự đoán xem búa đập vào cọc sẽ có những

Xem lời giải

Bài 60.3 trang 122 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.3 trang 122 SBT Vật lí 9. Một quả bóng cao su được ném từ độ cao h xuống nền đất cứng và bị nảy lên.

Xem lời giải

Bài 60.4 trang 122 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.4 trang 122 SBT Vật lí 9. Hình 60.1 vẽ sơ đồ thiết kế một động cơ vĩnh cửu chạy bằng lực đẩy Acsimet. Tác giả bản thiết kế lập luận như sau.

Xem lời giải

Bài 60.5, 60.6, 60.7 trang 123 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.5, 60.6, 60.7 trang 123 SBT Vật lí 9. Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Xem lời giải

Bài 60.8 trang 123 SBT Vật lí 9

Giải bài 60.8 trang 123 SBT Vật lí 9. Trong các máy móc làm biến đổi năng lượng từ dạng này sang dạng khác, năng lượng hữu

Xem lời giải

Bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9

Giải bài 61.1 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy nhiệt điện và nhà máy thủy điện có hai bộ phận chính để thực hiện việc

Xem lời giải

Bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9

Giải bài 61.2 trang 124 SBT Vật lí 9. Hãy chỉ ra một máy phát điện chạy bằng năng lượng của chất đốt mà em thường thấy hằng

Xem lời giải

Bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9

Giải bài 61.3 trang 124 SBT Vật lí 9. Xét về phương diện tránh ô nhiễm môi trường thì nhà máy nhiệt điện hay nhà máy thủy điện có lợi hơn ? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9

Giải bài 61.4, 61.5, 61.6 trang 124 SBT Vật lí 9. Vì sao nhà máy thủy điện lại cần phải xây hồ chứa nước ở trên vùng núi cao?

Xem lời giải

Bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9

Giải bài 61.7 trang 124 SBT Vật lí 9. Trong nhà máy thủy điện, thế năng của nước trong hồ được biến đổi thành điện năng.

Xem lời giải

Bài 62.1 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.1 trang 125 SBT Vật lí 9. Gió trời tự nhiên không bao giờ hết. Vậy nguồn điện năng lấy từ máy phát điện gió cũng không bao giờ cạn.

Xem lời giải

Bài 62.2 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.2 trang 125 SBT Vật lí 9. Hỏi cần phủ lên mái nhà một tấm pin mặt trời có diện tích tối thiểu là bao nhiêu để

Xem lời giải

Bài 62.3 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.3 trang 125 SBT Vật lí 9. Hãy chỉ ra chỗ giống nhau và khác nhau về cấu tạo và về sự biến đổi năng lượng trong

Xem lời giải

Bài 62.4 trang 125 SBT Vật lí 9

Giải bài 62.4 trang 125 SBT Vật lí 9. Hãy nêu lên những ưu điểm của việc sử dụng điện năng so với việc sử dụng trực tiếp các dạng năng lượng khác.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất