Bài 9. Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn

Bình chọn:
4.2 trên 100 phiếu
Bài 9.1 trang 24 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.1 trang 24 SBT Vật lý 9. Trong các kim loại đồng, nhôm, sắt và bạc, kim loại nào dẫn điện tốt nhất?

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 24 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.2 trang 24 SBT Vật lý 9. Trong số các kim loại là đồng, sắt, nhôm và vonfram, kim loại nào dẫn điện kém nhất?

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 24 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.3 trang 24 SBT Vật lý 9. Có ba dây dẫn với chiều dài và tiết diện như nhau. Dây thứ nhất bằng bạc có điện trở R1, dây thứ hai bằng đồng có điện trở R2 và dây thứ ba bằng nhôm có điện trở R3.

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.4 trang 24 SBT Vật lý 9. Một sợi dây đồng dài 100m có tiết diện là 2mm2. Tính điện trở của sợi dây đồng này?

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 24 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.5 trang 24 SBT Vật lý 9. Một cuộn dây dẫn bằng đồng với khối lượng của dây dẫn là 0,5kg và dây dẫn có tiết diện 1mm2.

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 25 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.6 trang 25 SBT Vật lý 9. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 25 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.7 trang 25 SBT Vật lý 9. Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm, của vônfram là 5,5.10-8Ωm, của sắt là 12,0.10-8Ωm.

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 25 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.8 trang 25 SBT Vật lý 9. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lí do nào dưới đây?

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 25 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.9 trang 25 SBT Vật lý 9. Hệ thức nào dưới đây biểu thị mối liên hệ giữa điện trở R của dây dẫn với chiều dài l, tiết diện S của dây

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.10 trang 26 SBT Vật lý 9. Một cuộn dây điện trở có trị số là 10Ω được quấn bằng dây Nikêlin có tiết diện là 0,1mm2 và có điện trở suất là 0,4.10-6Ωm.

Xem lời giải

Bài 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.11 trang 26 SBT Vật lý 9. Người ta dùng dây Nicrom có điện trở suất là 1,1.10-6Ωm để làm dây nung cho một bếp điện. Điện trở của dây nung này ở nhiệt độ bình thường là 4,5Ω và có chiều dài tổng cộng là 0,8m.

Xem lời giải

Bài 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.12 trang 26 SBT Vật lý 9. Tính điện trở của một dây dẫn bằng sắt này nếu nó dài 40m và có đường kính tiết diện là 8mm.

Xem lời giải

Bài 9.13 trang 26 SBT Vật lý 9

Giải bài 9.13 trang 26 SBT Vật lý 9. Ghép mỗi đoạn câu ở cột bên trái với một đoạn câu ở cột bên phải để thành một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng.

Xem lời giải