Chương III. QUANG HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 40-41.1 trang 82 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.1 trang 82 SBT Vật lí 9. Hình 40-41.1 cho biết PQ là mặt phân cách giữa không khí và nước, I là điểm tới, SI là tia tới,

Xem lời giải

Bài 40-41.2 trang 83 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.2 trang 83 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d), e) với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 40-41.3 trang 83 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.3 trang 83 SBT Vật lí 9. Hình 40-41.2 mô tả một bạn học sinh nhìn qua ống thẳng thấy

Xem lời giải

Bài 40-41.4, 40-41.5, 40-41.6, 40-41.7, 40-41.8 trang 84 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.4, 40-41.5, 40-41.6, 40-41.7, 40-41.8 trang 84 SBT Vật lí 9. Câu nào dưới đây liệt kê đầy đủ những đặc điểm của hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem lời giải

Bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.9, 40-41.10, 40-41.11, 40-41.12, 40-41.13 trang 85 SBT Vật lí 9. Có một chiếc ca hình trụ, bằng nhựa không trong suốt, gọi ABCD là mặt cắt thẳng đứng của chiếc ca (hình 40-41.3). Một người đặt mắt

Xem lời giải

Bài 40-41.14 trang 86 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.14 trang 86 SBT Vật lí 9. Viết chữ “Đ” vào ô đứng trước câu đúng, và chữ “S” vào ô đứng trước câu sai.

Xem lời giải

Bài 40-41.15 trang 86 SBT Vật lí 9

Giải bài 40-41.15 trang 86 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bai 42-43.1 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.1 trang 87 SBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S trước một thấu kính hội tụ và nằm trong khoảng tiêu cực (hình 42-43.1).

Xem lời giải

Bai 42-43.2 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.2 trang 87 SBT Vật lí 9. Hình 42-43.2 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, S

Xem lời giải

Bài 42-43.3 trang 87 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.3 trang 87 SBT Vật lí 9. Trên hình 42-43.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một

Xem lời giải

Bài 42-43.4 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.4 trang 88 SBT Vật lí 9. Hình 42-43.4 cho biết Δ là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng. A’B’ là ảnh của AB.

Xem lời giải

Bài 42-43.5 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.5 trang 88 SBT Vật lí 9. Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc trước một

Xem lời giải

Bài 42-43.6 trang 88 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.6 trang 88 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d, e với một phần 1, 2, 3, 4, 5 để được một câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 42-43.7, 42-43.8, 42-43.9, 42-43.10, 42-43.11 trang 89, 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.7, 42-43.8, 42-43.9, 42-43.10, 42-43.11 trang 89, 90 SBT Vật lí 9. Thấu kính hội tụ có đặc điểm và tác dụng

Xem lời giải

Bài 42-43.12 trang 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.12 trang 90 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 42-43.13 trang 90 SBT Vật lí 9

Giải bài 42-43.13 trang 90 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a), b), c), d) với một phần 1, 2, 3, 4 để thành câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 44-45.1 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.1 trang 91 SBT Vật lí 9. Đặt một điểm sáng S nằm trước thấu kính phân kì như hình 44-45.1

Xem lời giải

Bài 44-45.2 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.2 trang 91 SBT Vật lí 9. Hình 44-45.2 vẽ trục chính Δ của một thấu kính, S là một điểm sáng, S’ là ảnh của S.

Xem lời giải

Bài 44-45.3 trang 91 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.3 trang 91 SBT Vật lí 9. Trên hình 44-45.3 có vẽ trục chính Δ, quang tâm O, hai tiêu điểm F, F’ của một

Xem lời giải

Bài 44-45.4 trang 92 SBT Vật lí 9

Giải bài 44-45.4 trang 92 SBT Vật lí 9. Vật sáng AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì tiêu cự f

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất