Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu

Bình chọn:
4.8 trên 94 phiếu
Bài 55.1 trang 112 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.1 trang 112 SBT Vật lí 9. 55.1 Chọn câu đúng.

Xem lời giải

Bài 55.2 trang 112 Sách bài tập (SBT) Vật lí 9

Giải bài 55.2 trang 112 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 55.3 trang 112 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.3 trang 112 SBT Vật lí 9. Lúc nào thì ánh trăng màu vàng (vào chập tối hay vào đêm khuya )?

Xem lời giải

Bài 55.4 trang 113 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.4 trang 113 SBT Vật lí 9. Hãy giải thích tại sao nước biển đựng trong một cái cốc thì không có màu xanh mà biển lại có màu xanh?

Xem lời giải

Bài 55.5, 55.6, 55.7, 55.8 trang 113, 114 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.5, 55.6, 55.7, 55.8 trang 113, 114 SBT Vật lí 9. Dưới ánh sáng đỏ, ta thấy một người mặc áo đỏ. Dưới ánh sáng

Xem lời giải

Bài 55.9 trang 114 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.9 trang 114 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giải

Bài 55.10 trang 114 SBT Vật lí 9

Giải bài 55.10 trang 114 SBT Vật lí 9. Hãy ghép mỗi phần a, b, c, d với một phần thích hợp 1, 2, 3, 4 để được câu có nội dung đúng.

Xem lời giảiHỏi bài