Bài 2 trang 152 SGK Hóa học 9


Đề bài

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học (nêu rõ cách tiến hành)

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3.

b)axit axetic CH3 – COOH làm đổi màu quỳ tím, tác dụng với Na2CO3 nhưng không có phản ứng tráng bạc, còn dd glucozơ không làm quỳ tím đổi màu, không tác dụng với Na2CO3 nhưng có phản ứng tráng bạc. Vì vậy có thể chọn thuốc thử là dd AgNO3 trong NH3, quỳ tím hoặc Na2CO3

Lời giải chi tiết

a.

- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

- Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng): nhỏ vài giọt AgNO3 trong dung dịch NH3 lần lượt vào 2 ống nghiệm và đặt ống nghiệm vào cốc nước nóng:

+ Chất nào tham gia phản ứng tạo sản phẩm có chất màu sáng bạc bám lên thành ống nghiệm là glucozơ

PTHH: \({C_6}{H_{12}}{O_6} + A{g_2}O\xrightarrow{{N{H_3}}}{C_6}{H_{12}}{O_7} + 2{\text{A}}g\)

+ Chất còn lại không tác dụng là rượu etylic

b.

- Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

- Chọn thuốc thử là Na2CO3: lần lượt nhỏ vài giọt dung dịch Na2CO3 vào ống nghiệm

+ Ống nghiệm nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH

PTHH: \(2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COON{\rm{a}} + C{O_2} + {H_2}O\)

+ Chất còn lại không phản ứng là glucozơ

(Có thể dùng thuốc thử là quỳ tím, dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 34 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 50. Glucozơ

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài