B. Giới hạn của hàm số. Hàm số liên tục

Bình chọn:
4.6 trên 104 phiếu
Câu 41 trang 166 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 42 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 43 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 44 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 45 trang 167 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tìm các giới hạn sau :

Xem lời giải

Câu 46 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 47 trang 172 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 48 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 49 trang 173 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng phương trình :

Xem lời giải

Câu 50 trang 175 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng :

Xem lời giải

Câu 51 trang 175 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Giải thích vì sao :

Xem lời giải

Câu 52 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 53 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chứng minh rằng

Xem lời giải

Câu 54 trang 176 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho hàm số

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất