Bài 4. Cấp số nhân

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Câu 29 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 29 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong các dãy số dưới đây

Xem chi tiết
Câu 30 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 30 trang 120 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Trong mỗi câu sau

Xem chi tiết
Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 31 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân (un)

Xem chi tiết
Câu 32 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 32 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Một cấp số nhân có năm

Xem chi tiết
Câu 33 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 33 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số nhân (un)

Xem chi tiết
Câu 34 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 34 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm số hạng

Xem chi tiết
Câu 35 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 35 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Chu kì bán rã

Xem chi tiết
Câu 36 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 36 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Tính các tổng sau :

Xem chi tiết
Câu 37 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 37 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bốn góc lượng giác

Xem chi tiết
Câu 38 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 38 trang 121 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy chọn những khẳng định đúng

Xem chi tiết
Câu 39 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 39 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Các số x + 6y, 5x + 2y, 8x + y

Xem chi tiết
Câu 40 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 40 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho cấp số cộng (un)

Xem chi tiết
Câu 41 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 41 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Số hạng thứ hai

Xem chi tiết
Câu 42 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 42 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Hãy tìm ba số hạng đầu tiên

Xem chi tiết
Câu 43 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao Câu 43 trang 122 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Cho dãy số (un) xác định bởi

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài