CHƯƠNG 5. NHÓM HALOGEN

Bình chọn:
4.7 trên 95 phiếu
Bài 5 trang 101 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 101 SGK Hóa học 10. Cân bằng phương trình hóa học

Xem lời giải

Bài 6 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 101 SGK Hóa học 10. Tại sao trong công nghiệp

Xem lời giải

Bài 7 trang 101 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 7 trang 101 SGK Hóa học 10. Cần bao nhiêu gam

Xem lời giải

Lý thuyết về hidro clorua - axit clohidric và muối clorua

hidro clorua....

Xem chi tiết

Bài 1 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Cho 20g hỗn hợp bột Mg

Xem lời giải

Bài 2 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 106 SGK Hóa học 10. Nêu các tính chất vật lí của khí clorua?

Xem lời giải

Bài 3 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 106 SGK Hóa học 10. Có các chất sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 4 trang 106 SGK Hóa học 10. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học

Xem lời giải

Bài 5 trang 106 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 106 SGK Hóa học 10. Bản chất của các phản ứng

Xem lời giải

Bài 6 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 6 trang 106 SGK Hóa học 10. Sục khí Cl2 qua dung dịch

Xem lời giải

Bài 7 trang 106 sgk Hóa học lớp 10

Tính nồng độ của hai dung dịch

Xem lời giải

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của Clo

Nước Gia-ven là dung dịch hỗn hợp muối NaCl và NaClO.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 108 SGK Hóa học 10. Chọn câu đúng cho các câu sau:

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 108 SGK Hóa học 10. Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia- ven, clorua vôi.

Xem lời giải

Bài 3 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 3 trang 108 SGK Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm có

Xem lời giải

Bài 4 trang 108 sgk Hóa học lớp 10

Có những sơ đồ phản ứng hóa học sau:

Xem lời giải

Bài 5 trang 108 sgk Hóa học 10

Giải bài 5 trang 108 SGK Hóa học 10. Trong phòng thí nghiệm có

Xem lời giải

Bài 25: Flo - Brom - Iot

Flo là halogen có tính OXH mạnh nhất.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 113 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 1 trang 113 SGK Hóa học 10. Dung dịch nào sau đây

Xem lời giải

Bài 2 trang 113 sgk Hóa học lớp 10

Giải bài 2 trang 113 SGK Hóa học 10. Đổ dung dịch chứa

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất