Unit 2: Days

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Vocabulary: Daily routines - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocaulary: Daily routines - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Reading - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Reading: A busy day - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus 1 - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus 1 - Ngữ pháp 1 - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Vocabulary and listening - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Vocabulary and listening: Special days - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Language focus 2 - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Language focus 2 - Ngữ pháp 2 - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Speaking - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Speaking: Making plans and suggestions - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Writing - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Writing: A special day - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

CLIL - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần CLIL: Geogrpahy (Time zones) - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải

Puzzles and games - Unit 2 - Tiếng Anh 6

Tổng hợp các bài tập và lý thuyết ở phần Puzzles and games - Unit 2 SGK Tiếng Anh 6 - Friends plus (CTST)

Xem lời giải