Tuần 27 - Những người quả cảm

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 4 tuần 27 - Những người quả cảm giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 27

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 27: Bài thơ về tiểu đội xe không kính trang 53 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Chọn chữ viết đúng chính tả ở trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu văn sau

Xem lời giải

Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết)

Giải đề văn bài Tập làm văn - Miêu tả cây cối (Chuẩn bị cho bài kiểm tra viết) trang 54, 55 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Hãy chọn viết theo một trong bốn đề bài sau. 3. Tả một cây hoa

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Câu khiến

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Câu khiến trang 54 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Em hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo (thầy giáo)

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến trang 56, 57 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 3: Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây. Nêu rõ tình huống có thể dùng mỗi câu khiến ấy

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn