Tuần 26 - Những người quả cảm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT tiếng việt lớp 4 tuần 26 - Những người quả cảm giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 26

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 26: Thắng biển trang 47 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Điền vào chỗ trống l hoặc n

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì?

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Luyện tập về câu kể Ai là gì? trang 48, 49 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 2: Gạch một gạch dưới bộ phận chủ ngữ, gạch hai gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu Ai là gì? em vừa tìm được.

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng kết bài trong bài văn miêu tả cây cối trang 49, 50 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Có thể dùng các câu sau để kết bài không? Vì sao?

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 51

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 51 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống những từ cùng nghĩa và từ trái nghĩa với từ dũng cảm

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập miêu tả cây cối

Giải đề văn bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả cây cối trang 52 VBT Tiếng Việt 4 tập 2. Đề bài: Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích.

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn