Tuần 17 - Tiếng sáo diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 tuần 17 - Tiếng sáo diều giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 17

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 17: Mùa đông trên rẻo cao trang 122, 123 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Điền vào chỗ trống Tiếng có âm đầu l hoặc n:

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì?

Giải câu 1, 2, 3 Luyện từ và câu - Câu kể Ai làm gì? trang 123, 124, 125 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc đoạn văn và tìm trong mỗi câu ở đoạn văn trên các từ ngữ thích hợp với mỗi nhóm sau :

Xem lời giải

Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật trang 126, 127 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc lại bài Cái cối tân (Tiếng Việt 4, tập một, trang 143 - 144). Tìm các đoạn văn trong bài văn, viết vào bảng ở dưới. Cho biết nội dung chính của mỗi đoạn văn em vừa tìm được.

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? trang 127, 128, 129, 130 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đánh dấu X vào □ trước câu kể Ai làm gì ?. Viết lại vị ngữ của mỗi câu đó và nêu ý nghĩa của vị ngữ.

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật

Giải câu 1, 2, 3 bài Tập làm văn - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật trang 130, 131 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc các đoạn văn tả chiếc cặp sách (sách Tiếng Việt 4, tập một, trang 172 - 173) và trả lời câu hỏi :

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn