Tuần 15 - Tiếng sáo diều

Bình chọn:
4.7 trên 121 phiếu

Giải VBT Tiếng Việt lớp 4 tuần 15 - Tiếng sáo diều giải đầy đủ tất cả các câu hỏi bám sát vở bài tập tiếng việt lớp 4

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

Chính tả - Tuần 15

Giải câu 1, 2 bài Chính tả - Tuần 15: Cánh diều tuổi thơ trang 105 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên các đồ chơi hoặc trò chơi:

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ : Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107

Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Luyện từ và câu - Mở rộng vốn từ: Đồ chơi - Trò chơi trang 106, 107 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Viết tên đồ chơi hoặc trò chơi được tả trong các bức tranh sau :

Xem lời giải

Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Luyện tập miêu tả đồ vật trang 108, 109 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Đọc bài văn Chiếc xe đạp của chú Tư (Tiếng Việt 4, tập một, trang 150-151), thực hiện các yêu cầu ở dưới.

Xem lời giải

Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi

Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Giữ phép lịch sự khi đặt câu hỏi trang 110, 111, 112 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm câu hỏi trong khổ thơ dưới đây. Những từ ngữ nào trong câu hỏi thể hiện thái độ lễ phép của người con ?

Xem lời giải

Tập làm văn - Quan sát đồ vật

Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn - Quan sát đồ vật trang 113, 114 VBT Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 1: Quan sát một đồ chơi em thích và ghi lại những điều quan sát được?

Xem lời giải

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn