Tiếng Anh lớp 5 Mới Review 2 Tiếng Anh 5 mới

Short story Cat and Mouse 2 trang 72 SGK Tiếng Anh 5 Mới


1. Những chú chuột đang làm gì? They're practising for Mouse Sports Day. Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Truyện ngắn: Mèo và Chuột 2

1. Read and listen to the story (Đọc và lắng nghe câu truyện)

Click tại đây để nghe:

Miu: Hello, Chit. What are you doing?

Xin chào Chit. Bạn đang làm gì vậy?

Chit: We're practising for Mouse Sports Day.

Tôi đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

Miu: Mouse Sports Day? When will it be?

Ngày Hội thao Chuột ư? Nó sẽ diễn ra khi nào?

Chit: On Saturday.                                                  

Vào thứ Bảy.

Miu: What are you going to do?                             

Bạn sẽ làm gì?

Chit: I'm going to run a hundred metres.

Tôi sẽ chạy 100m.

Miu: Mimi is going to play badminton.

Mimi sẽ chơi cầu lông.

Chit: Nini is going to play table tennis.

Nini sẽ chơi bóng bàn.

Miu: And what are you going to do, Jack?

Và bạn sẽ làm gì vậy Jack?

Jack: I'm going to watch them!                            

Tôi sẽ đến xem họ.

2. Answer the questions (Trả lời những câu hỏi)

1. Những chú chuột đang làm gì?

They're practising for Mouse Sports Day.

Họ đang luyện tập cho ngày Hội thao Chuột.

2. Chit sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

He's going to run a hundred metres.

Cậu ấy sẽ chạỵ 100m.

3. Mimi sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play badminton.

Cô ấy sẽ chơi cầu lông.

4. Nini sẽ làm gì tại ngày Hội thao Chuột?

She's going to play table tennis.

Cô ấy sẽ chơi bóng bàn.

5. Jack có tham gia vào ngày Hội thao Chuột không?

No, he isn't. He's going to watch.

Không, cậu không tham gia. Cậu ấy sẽ đến xem.

3. Unscramble these words from the story (Sắp xếp lại những từ trong câu truyện)

a. hundred (một trăm)                     b. Saturday (thứ Bảy)

c. watch (xem)                                d. badminton (cầu lông)

e. practising (tập luyện)

4. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

(1)will      (2) going      (3) am      (4) run      (5) not

A: Bạn đã đi nghỉ mát ở đâu?

B: Chúng tôi đã đi đến bãi biển.

A: Bạn có thích nó không?

B: Vâng, chúng tôi có thích. Nó rât vui. Còn bạn thì sao?

A: Chúng tôi đã đi núi.

B: Bạn có thích nó không?

A: Không, chúng tôi không thích. Trời đã mưa suốt thời gian đi.

5. Work in pair (Thực hành theo cặp.)

Nói về ngày Hội thao của trường bạn

6. Read and match (Đọc và nối)

1 - e

Bạn sẽ làm gì vào thứ Bảy?

 

Tôi sẽ tập luyện cho ngày Hội thao.

2 - d

Bạn sẽ làm việc đó ở đâu?

 

Trong công viên.

3 - a

Bạn sẽ tập luyện với mọi người phải không?

 

Vâng, với bạn tôi.

4 - b

Ngày Hội thao khi nào?

 

Vào thứ Tư

5 - c

Bạn sẽ chạy phải không?

 

Không, tôi sẽ chơi bóng rổ

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 173 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài