Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?

Ngữ pháp Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 5 mới


1. Hỏi đáp hôm nay bạn có học không, 2. Hỏi đáp về môn học yêu thích của ai đó. 3. Hỏi đáp về ai đó hôm nay có bao nhiêu môn học.

1. Hỏi đáp hôm nay bạn có học không

Hỏi:

Do you have school today?

Hôm nay bạn có học không?

Hoặc

Do you have school today, Trinh?

Hôm nay bạn có học không Trinh? 

Đáp: Đây là câu hỏi ở dạng "có/không" nên:

-  Nếu bạn có học (đi học) thì trả lời:

Yes, I do.

Vâng, tôi có học.

-  Nếu không có học (đi học) thì trả lời:

No, I don’t.

Không, tôi không có (đi) học.

Don’t là viết tắt của do not.

Ex: (1) Do you have school today?

Hôm nay bạn có học không?

Yes, I do.

Vâng, tôi có học.

(2)  Do you have school today, Khang?

Hôm nay bạn có học không Khang?

No, I don't.

Không, tôi không học.

2. Hỏi đáp về môn học yêu thích của ai đó

Hỏi:

What lessons do you like?

Bạn thích học môn nào?

What lessons do you like, Trang?

Bạn thích học môn nào vậy Trang?

Đáp:

I like + môn học.

Tôi thích môn..

Ex: What lessons do you like?

Bạn thích môn học nào?

I like Maths and IT.

Tôi thích môn Toán và môn Tin học.

Khi chúng ta muốn hỏi ai đó có thích môn học nào đó không, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau. Like (thích) là động từ thường, câu sử dụng thì hiện tại mà chủ ngữ chính là he/she ở ngôi thứ 3 số ít nên ta phải mượn trợ động từ “does”.

Hỏi:

Does she/he like + môn học?

Cô ấy/ cậu ấy thích môn... không?

Đáp: Đây là dạng câu hỏi "có/không", nên.

-   Nếu cậu ấy/cố ấy thích môn học đó thì bạn trả lời:

Yes, she/he does.

Vâng, cô ấy/cậu ấy thích môn học đó.

-    Nếu cậu ấỵ/cô ấy không thích môn học đó thì bạn trả lời:

No, she/he doesn’t.

Không, cô ấy/ cậu ấy không thích môn học đó.

Ex: Does she like Music?

Cô ấy thích môn Âm nhạc không?

Yes, she does. / No, she doesn't.

Vâng, cô ấy thích. / Không, cô ấy không thích.

Nếu chủ ngữ chính là “you/they” thì ta phải mượn trợ động từ “do”.

Hỏi:

Do you like + môn học?

Bạn thích môn... không?

Đáp:

-   Nếu thích môn học đỏ thì bạn trả lời:

Yes, I do.

Vâng, tôi thích môn đó.

-   Nếu không thích môn học đó thì bạn trả lời:

No, I don’t.

Không, tôi không thích môn đó.

Do you like Music?

Bạn thích môn Âm nhạc không?

Yes, I do. / No, I don't.

Vâng, tôi thích. / Không, tôi không thích.

3. Hỏi đáp về ai đó hôm nay có bao nhiêu môn học

Hỏi:

How many lessons do you have today?

Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

Đáp:

I have...

Tôi có ...

Ex:How many lessons do you have today?

Hôm nay bạn có bao nhiêu môn học?

I have three: Vietnamese, English and IT.

Tôi có ba môn học: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tin học.

Mở rộng: Khi các bạn muốn hỏi ai đó có bao nhiêu môn học vào những ngày (thứ) mấy trong tuần. Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc sau:

Hỏi:

How many lessons do you have + on + các ngày trong tuần?

Bạn có bao nhiêu môn học vào những ngày... ?                                

Lưu ý:

1)  Các ngày trong tuần luôn ở dạng số nhiều, ví dụ: Mondays (những ngày thứ Hai), Wednesdays (những ngày thứ Tư),...

2) Giới từ on + thời gian (thứ, ngày) có nghĩa là “vào” 

on Mondays

vào những thứ Hai

on Wednesdays

vào những thứ Tư 

on Saturday

vào thứ Bảy 

on Sunday

vào ngày Chủ nhật

on Tuesday morning

vào sáng thứ Ba

on Saturday afternoon

vào chiều thứ Bảy 

on 5 May 

vào ngày 5 tháng Năm  

I have...

Tôi có...

Ex: How many lessons do you have on Thursdays?

Bạn có bao nhiêu môn học vào những ngày thứ Năm?

I have Maths, Science, Art and Vietnamese.

Tôi có môn học Toán, Khoa học, Mỹ thuật và Tiếng Việt.

4. Hỏi đáp ai đó thường có môn học nào đó bao nhiêu lần trong tuần

Hỏi: How often do you have + môn học?

Bạn thường có môn ... bao nhiêu lần?

Ex: How often do you have Vietnamese?

Bạn thường có môn tiếng Việt bao nhiêu lần?

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 53 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài