Tiếng Anh lớp 5 Mới Unit 9: What Did You See At The Zoo?

Lesson 2 Unit 9 trang 60,61 SGK tiếng Anh 5 mới


Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú. What are your favourite animals at the zoo?

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

Click tại đây để nghe:

a)  Did you go to the zoo last week, Phong? What was it like?

Bạn đã đi sở thú tuần trước phải không Phong? Nó thế nào?

Yes, I did. It was great.

Đúng rồi. Nó thật tuyệt.

b)  What did the lions do when you were there?

Những con sư tử đã làm gì khi bạn ở đó?

They roared loudly.

Chúng gầm thật to.

c)  I saw a python too. It moved really quietly.

Tôi cùng thấy một con trăn. Nó di chuyển thật lặng lẽ.

d)  And I saw two pandas. They were really cute and did things slowly.

Và tôi thây hai con gấu trúc. Chúng thật sự dề thương và làm mọi thứ thật chậm.

2. Point and say (Chỉ và đọc)

Click tại đây để nghe:

a)  What did the tigers do when you were there?

Những con hổ đã làm gì khi bạn ở đó?

They roar loudly.

Chúng gầm thật to.

b)  What did the peacocks do when you were there?

Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?

They move beautifully.

Chúng di chuyển thật đẹp.

c)  What did the pythons do when you were there?

Những con trăn đã làm gì khi bạn ở đó?

They move quietly.

Chúng di chuyển thật lặng lẽ.

d)  What did the pandas do when you were there?

Những con công đã làm gì khi bạn ở đó?

They eat slowly.

Chúng ăn thật chậm.

3. Let's talk (Chúng ta cùng nói)

Hỏi và trả lời những câu hỏi về những con vật ở sở thú.

What are your favourite animals at the zoo?

Những con vật yêu thích ở sở thú của bạn là gì?

They're...

Chúng là...

What did the... do when you were there?

... đã làm gì khi bạn ở đó?

They...

Chúng...

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

Click tại đây để nghe:

1.a Những con khỉ đột đã làm gì khi Nam ở sở thú?

Chúng di chuyển thật nhanh.

2.b Những con gấu trúc đã làm gì khi Quân ở sở thú?

Chúng di chuyển yên tĩnh và chúng ăn chạm chạp.

3.b Những con công đã làm gì khi Phong ở công viên?

Chúng di chuyển đẹp.

Audio script

1. Nam: I went to the zoo last weekend.

Linda: What did you do there?

Nam: I took photos of the gorillas for my Science project.

Linda: What were the gorillas like?

Nam: They moved really quickly.

2. Akiko: Did you visit the zoo last Wednesday?

Quan: Yes, I did. I saw some cute pandas.

Akiko: What did they do?

Quan: Nothing really. They moved around quietly and ate food slowly.

3. Linda: Where were you yesterday?

Phong: I was at the park.

Linda: What did you see there?

Phong: I saw a lot of peacocks. 

Linda: I love them.

Phong: Me too. They moved so beautiful.

5. Write about your visit to the zoo (Viết về chuyến thăm sở  thú của em)

1. When were you at the zoo?

Bạn ở sở thú khi nào?

I went to the zoo last Sunday.

Tôi đi sở thú vào Chủ nhật trước.

2. What did you see there?

Bạn thấy gì ở đó?

I saw tigers and pythons.

Tôi đã thấy những con hổ và những con trăn.

3. What did the animals do when you were there?

Những con vật làm gì khi bạn ở đó?

The tigers roar loudly and the pythons move quietly.

Những con hổ gầm thật to và những con trăn di chuyển lặng lẽ.

6. Let's play (Chúng ta cùng chơi)

Animals in action (Charades)

(Hành động nhừng con vật) (Đố chữ)

slowly (chạm chạp)   noisily (huyên náo)    loudly (to tiếng)    quietly (lặng lẽ)    quickly (nhanh chóng)   

beautiful (xinh đẹp)

A: What did I see at the zoo?

B: You saw the elephants.

A: What did they do there?

B: They walked slowly.

Tôi đã thấy gì ở sở thú?

Bạn đã thấy những con voi.

Chúng làm gì ở đó?

Chúng đi dạo thật chậm chạp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 217 phiếu

Các bài liên quan:

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài