Project - Unit 8 trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới


Tổng hợp bài tập phần Project - trang 35 SGK Tiếng Anh 10 mới

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

1. Your class is going to hold a discussion on the topic Personal electronic devices in class - to use or not to use. To prepare for your group's presentation, discuss the following:

(Lớp của em sẽ tổ chức một cuộc thảo luận vể một chủ để “Thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học - dùng hay không dùng”. Chuẩn bị bài thuyết trình của nhóm em, thảo ỉuận những điều sau:)

1. Reasons for the use / ban of electronic devices in class; 

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices). 

Lời giải chi tiết:

1.

* Reasons for using personal devices in class:

-  help them study better 

-  search for information in Internet 

-   record the lesson 

-  do the homework

We should let children use electronic devices in class. Because devices can help them study better. They can search for information in Internet, record the lesson and do the homework.

* Reasons for not using personal devices in class:

-  distract the study 

-  play game much

-  use them to cheat in exam 

We should not let children use electronic devices in class. The devices can distract students from studying. The children can use them to play game all the time and cheat in the exam.

2. List of possible rules of limiting the use of the electronic devices (if your group selects using the devices). 

- do not use electronic devies somuch a day

- use them for good purpose

- control your use in good level

Tạm dịch:

1. 

* Lý do nên dùng thiết bị cá nhân trong lớp

-  giúp chúng ta học tập tốt hơn

-  tìm kiếm thông tin trên Internet

-  ghi lại bài học

- làm bài tập về nhà

Chúng ta nên để cho bọn trẻ sử dụng những thiết bị điện tử trong lớp. Bởi vì những thiết bị có thề giúp chúng học tốt hơn. Chúng có thể tìm. kiếm thông tin trên Internet, ghi âm bài học và làm bài tập về nhà.

* Lý do không nên dùng thiết bị cá nhân trong lớp

-  xao lãng việc học

-  chơi game nhiều

-  dùng chúng để gian lận trong bài kiểm tra

Chúng ta không nên để bọn trẻ sử dụng những thiêt bị điện tử trong lớp. những thiết bị có thể làm xao lãng học sinh khỏi việc học. Bọn trẻ có thể sử dụng chủng dể chơi game suốt và gian lận trong bài kiểm tra.

2. Danh sách những luật giới hạn việc dùng thiết bị điện tử. (Nếu nhóm bạn chọn việc sử dụng những thiết bị).

- không sử dụng thiết bị điện tử nhiều giờ trong ngày

- sử dụng chúng cho mục đích tốt

- kiểm soát việc sử dụng của bạn theo một mức độ hợp lý

Câu 2

2. Present your group's ideas to the class.

(Trình bày ý kiến của em trước lớp.)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.