CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7 Bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 10 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của Động vật nguyên sinh.

Xem chi tiết
GIải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7 GIải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm của trùng roi.

Xem chi tiết
Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7 Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 11 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm chung của động vật nguyên sinh kí sinh.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7 Bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7

GIải bài 5 trang 12 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có những vai trò quan trọng gì ?

Xem chi tiết
Bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7 Bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 2 SBT Sinh học 7: Nêu đặc điểm và ý nghĩa của tập đoàn trùng roi.

Xem chi tiết
Bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7 Bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 12 SBT Sinh học 7: Có loài động vật nguyên sinh nào chỉ sống kí sinh không ? Chúng có đặc điểm gì?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7 Bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 13 SBT Sinh học 7: So sánh đặc điểm trùng kiết lị và trùng sốt rét.

Xem chi tiết
Bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7 Bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 9 trang 13 SBT Sinh học 7: Cách phòng bệnh kiết lị như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7 Bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7

Giải bài 10 trang 13 SBT Sinh học 7: Hãy nêu các cách phòng chống bệnh sốt rét ở nước ta.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 1 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao trùng roi có màu xanh ? Cách dinh dưỡng ở chúng như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 2 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng biến hình hay trùng chân giả ? Chúng di chuyển như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 3 trang 14 SBT Sinh học 7: Tại sao gọi là trùng giày hay trùng cỏ? Cách di chuyển của chúng như thế nào ?

Xem chi tiết
Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 4 trang 14 SBT Sinh học 7: Nêu cấu tạo bào xác của động vật nguyên sinh và ý nghĩa sinh học của chúng.

Xem chi tiết
Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 5 trang 14 SBT Sinh học 7: Hãy ghi vào bảng sau để phân biệt 3 loài động vật nguyên sinh chính.

Xem chi tiết
Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7 Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 6 trang 14 SBT Sinh học 7: Động vật nguyên sinh có nuôi được không và nếu nuôi được thì có ý nghĩa gì ?

Xem chi tiết
Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7 Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 7 trang 14 SBT Sinh học 7; Vì sao trùng roi được chọn làm đại diện cho ngành Động vật nguyên sinh trong thực hành cũng như trong bài học lí thuyết của Sinh học 7?

Xem chi tiết
Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7 Bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7

Giải bài 8 trang 14 SBT Sinh học 7: Muỗi Anôphen phân biệt với muỗi thường ở những đặc điểm nào ? Tại sao cần phải biết phân biệt chính xác chúng ?

Xem chi tiết
BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7 BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 1,2,3,4,5,6 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem chi tiết
BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7 BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7

Giải BT trắc nghiệm 7,8,9,10,11,12 trang 15 SBT Sinh học 7: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài