Looking Back - trang 24 Unit 7 SGK Tiếng Anh 10 mới


Listen to some sentences and put the mark (') before the stressed syllable in the words below.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Listen to some sentences and put the mark (') before the stressed syllable in the words below.

(Nghe vài câu và đặt dấu trước âm nhấn trong những từ bên dưới.)

1. export            

2. protest           

3. contrast

4. import 

5. object          

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

1. Thanks to globalisation, we can export more products to other countries. 

(Nhờ toàn cầu hóa, chúng tôi có thể xuất khẩu nhiều sản phẩm hơn cho các quốc gia khác.)

2. There was a big protest against the war.

(Có một cuộc biểu tình lớn chống lại cuộc chiến tranh.)

3. There is a big contrast between the two cultures.

(Có sự tương phản lớn giữa hai nền văn hóa.)

4. Nowadays, Viet Nam doesn’t import many oil products from other countries.

(Ngày nay, Việt Nam không thực hiện nhiều sản phẩm dầu từ các nước khác.)

5. People don’t object to cross-cultural marriages any longer.

(Mọi người không thể chối bỏ cuộc hôn nhân đa văn hóa nữa.)

Lời giải chi tiết:

1. ex'port (xuất khẩu)

 

2. 'protest (sự phản đối)

3. 'contrast (sự tương phản)

4. im’port (nhập khẩu)

5. ob'ject (phản đối)

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Complete the passage with one of the words / phrases from the box.

(Hoàn thành đoạn văn với một trong những cụm từ trong khung.)

bridesmaids                   wife                     bride                     honeymoon                     bridegroom                      get married                     reception                      best man                     engaged                     wedding                                         

Jack, a friend of mine, told me a funny story. On the day he met his (1) _________ Rose, he asked her out on a date. They began to spend a lot of time together, and gradually they fell in love. One year later, they decided to (2) _________. Jack's family were very pleased when he introduced his fiancée to them, and Rose's parents were delighted that their daughter was (3) _________ to such a nice young man. A hotel near the church was booked for the wedding (4) _________ and the young couple planned to spend their (5) _________ in Hawaii.

On the day of the (6) _________, all guests arrived at the church. The (7)  _________ was waiting there, with his eldest brother, who was his (8) _________. Why was Rose so late? He was worried and nearly thought that she had changed her mind. But the (9) _________ was also waiting at her house, with her (10) _________, for the wedding cars to arrive. Actually, her father had booked them for the wrong time. Fortunately, they managed to get to the church in the end and the ceremony took place.

Phương pháp giải:

- bridesmaids (n): phụ dâu

- wife (n): vợ                   

- bride (n): cô dâu                     

- honeymoon (n): tuần trăng mật                    

- bridegroom (n): chú rể                     

- get married (v): kết hôn                    

- reception (n): sự tiếp đón                     

- best man (n): người đàn ông tốt nhất                     

- engaged (adj): đính hôn                     

- wedding (n): đám cưới

Lời giải chi tiết:

1. wife

2. get married

3. engaged

4. reception

5. honeymoon

6. wedding

7. bridegroom

8. best man

9. bride

10. bridemaids

 

 

On the day of the (6) wedding, all guests arrived at the church. The (7) bridegroom was waiting there, with his eldest brother, who was his (8) best man. Why was Rose so late? He was worried and nearly thought that she had changed her mind. But the (9) bride was also waiting at her house, with her (10) bridesmaids, for the wedding cars to arrive. Actually, her father had booked them for the wrong time. Fortunately, they managed to get to the church in the end and the ceremony took place.Jack, a friend of mine, told me a funny story. On the day he met his (1) wife Rose, he asked her out on a date. They began to spend a lot of time together, and gradually they fell in love. One year later, they decided to (2) get married. Jack’s family were very pleased when he introduced his fiancée to them, and Rose’s parents were delighted that their daughter was (3) engaged to such a nice young man. A hotel near the church was booked for the wedding (4) reception and the young couple planned to spend their (5) honeymoon in Hawaii.

Tạm dịch: 

Jack, một người bạn tôi, kể cho tôi một câu chuyện cười. Vào ngày nọ, anh ấy gặp vợ anh ấy, Rose và mời cô ấy đi hẹn hò. Họ bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau và dần dần yêu nhau. Một năm sau, họ quyết định kết hôn. Gia đình Jack rất hài lòng khi anh ấy giới thiệu vị hôn thê của mình cho họ hàng và ba mẹ Rose cũng vui rằng con gái họ đã đính hôn với một chàng trai trẻ. Một khách sạn gần nhà thờ được đặt cho bữa tiệc đám cưới và cặp đôi trẻ tuổi đã lên kế hoạch hưởng tuần trăng mật ở Hawaii.

Vào ngày đám cưới, tất cả khách đến nhà thờ. Chú rể đợi ở đó với anh trai của anh ấy - người cũng là phụ rể. Tại sao Rose lại trễ? Anh ấy lo lắng và gần như nghĩ rằng cô ấy thay đổi quyết định. Nhưng cô dâu cũng chờ ở nhà cô ấy với những phụ dâu để đón xe cưới đến. Thật ra, cha cô ấy đã đặt sai giờ. May mắn là họ đã xoay sở kịp để đến nhà thờ vào phút cuối cùng và buổi lễ diễn ra. 

Grammar 1

Video hướng dẫn giải

1. Fill in the gaps with the correct form of the adjective in brackets. Add any other words if necessary.

(Điền vào chỗ trống với hình thức đúng của tính từ trong ngoặc đơn. Thêm bất kỳ từ nào nếu cần.)

1. Is life much _________ (hard) or _________ (easy) for teenagers now than it was in the past?

2. Life is _________ (dangerous) today than it was 100 years ago.

3. Pho is _________ (famous) dish in Viet Nam.

4. Cities are a lot _________ (polluted) than they were in the past.

5. It was _________ (delicious) food I have ever eaten.

Lời giải chi tiết:

1. harder; easier

2. more dangerous

3. the most famous

4. more polluted

5. the most delicious

 

1. Is life much harder or easier for teenagers now than it was in the past?

(Cuộc sống có dễ hơn hay khó khăn hơn cho thanh niên ngày nay so với trước đây.)

Giải thích: Trong câu có "than" nên dùng so sánh hơn.

2. Life is more dangerous today than it was 100 years ago.

(Cuộc sống ngày nay nguy hiểm hơn 100 năm trước.)

Giải thích: Trong câu có "than" nên dùng so sánh hơn.

3. Pho is the most famous dish in Viet Nam.

(Phở là món ăn nổi tiếng nhất ở Việt Nam.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu dùng so sánh nhất.

4. Cities are a lot more polluted than they were in the past.

(Các thành phố hiện nay bị ô nhiễm nhiều hơn so với trước đây.)

Giải thích: Trong câu có "than" nên dùng so sánh hơn.

5. It was the most delicious food I haveever eaten.

(Nó là món ăn ngon nhất tôi từng được ăn.)

Giải thích: Dựa vào nghĩa của câu dùng so sánh nhất.

Grammar 2

Video hướng dẫn giải

2. Correct the sentences, adding articles where necessary.

(Sửa các câu, thêm mạo từ nếu cần.)

1. We are having great time in Ha Noi.

_______________________________

2. Let's go to Nha Trang for week next summer.

_______________________________

3. Where's money I gave you on first of this month?

_______________________________

4. For my birthday, I got book, DVD and latest CD by my favourite band.

_______________________________

5. On the radio, I heard song that I really liked.

_______________________________

Lời giải chi tiết:

1. We are having great time in Ha Noi.

=> We are having a great time in Ha Noi.

(Chúng tôi đang có một khoảng thời gian vui vẻ ở Hà Nội.)

2. Let's go to Nha Trang for week next summer.

=> Let’s go to Nha Trang for a week next summer.

(Chúng ta hãy đi Nha Trang trong 1 tuần vào mùa hè tới.)

3. Where's money I gave you on first of this month?

=> Where’s the money I gave you on the first of this month?

(Tiền mà tôi đưa bạn hồi đầu tháng đâu rồi?)

4. For my birthday, I got book, DVD and latest CD by my favourite band.

=> For my birthday, I got a book, a DVD and the latest CD by my favourite band.

(Vào ngày sinh nhật của mình, tôi có được một quyển sách, một DVD và một CD mới nhất của ban nhạc tôi yêu thích.)

5. On the radio, I heard song that I really liked.

=> On the radio I heard a/the song that I really liked.

(Trên radio, tôi nghe được bài hát mà tôi đã thật sự thích)

Từ vựng

1. 

2. 

3.

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 


Bình chọn:
4.4 trên 53 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.