VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 3: Hệ cơ trang 4


Giải câu 1, 2, 3, 4 bài 3: Hệ cơ trang 4 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết vào ô trống tên cơ cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết chữ a hoặc b vào ô trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú:

a)   Bắp cơ khi duỗi;

b)   Bắp cơ khi co.


Lời giải chi tiết:

Câu 3

Chọn từ trong khung để điền vào chỗ ... cho thích hợp.


a)   Các cơ đều có khả năng ....... .......

b)   Nhờ có ......... mà ............ mới cử động được.

Lời giải chi tiết:

a)   Các cơ đều có khả năng co và duỗi.

b)   Nhờ có xương mà cơ mới cử động được.

Câu 4

Viết chữ Đ vào ô trống trước câu trả lời đúng, chữ S vào ô trống trước câu trả lời sai.

*   Bạn nên làm gì để cơ được săn chắc?

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Các bài liên quan:

 • Bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt? trang 5

  Giải câu 1, 2 bài 4: Làm gì để xương và cơ phát triển tốt trang 5 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Đánh dấu x vào ô trống dưới những hình vẽ các hoạt động giúp cơ và xương phát triển tốt...

 • Bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6

  Giải câu 1, 2 bài 5: Cơ quan tiêu hoá trang 6 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn từ ngữ trong khung để điền vào ô trống cho phù hợp...

 • Bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7

  Giải câu 1, 2 bài 6: Tiêu hoá thức ăn trang 7 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Chọn các từ ngữ trong khung để điền vào chỗ ... cho phù hợp

 • Bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8

  Giải câu 1, 2, 3 bài 7: Ăn uống đầy đủ trang 8 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Bạn nên ăn uống như thế nào để cơ thể khoẻ mạnh...

 • Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9

  Giải câu 1, 2 bài 8: Ăn, uống sạch sẽ trang 9 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống ở hình vẽ những thức ăn và nước uống không hợp vệ sinh...

 • Bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10

  Giải câu 1, 2 bài 9: Đề phòng bệnh giun trang 10 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất...

 • Bài 10 Ôn tập: Con người và sức khỏe trang 11, 12

  Giải câu 1, 2 bài 10 Ôn tập: Con người và sức khoẻ trang 11, 12 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Điền những từ ngữ phù hợp vào chỗ ... trong khung

 • Bài 2: Bộ xương trang 3

  Giải câu 1, 2, 3 bài 2: Hệ xương trang 3 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết vào chỗ trống tên xương hoặc tên khớp xương cho phù hợp...

 • Bài 1: Cơ quan vận động trang 2

  Giải câu 1, 2 bài 1: Cơ quan vận động trang 2 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Viết chữ a hoặc b, c vào chỗ trống dưới mỗi hình cho phù hợp với lời ghi chú