VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 3: Tự nhiên

Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31


Giải câu 1, 2 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn trang 31 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 2: Viết tên một số động vật sống trên cạn khác mà em biết

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Viết chữ a, b,c, d, e, f, g, h, i vào ô trống cho phù hợp với lời ghi chú?

a) Lạc đà

b) Chuột

c) Gấu trắng

d) Ốc sên

e) Bò

g) Gà

h) Khỉ

i) Hươu sao

 

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Viết tên một số động vật sống trên cạn khác mà bạn biết?

a)   Tên một số động vật nuôi: .............

b)   Tên một số động vật hoang dã: ..............

Lời giải chi tiết:

a)   Tên một số động vật nuôi: chó, mèo, gà, lợn, trâu, bò.

b)   Tên một số động vật hoang dã: vượn, khỉ, gấu trắng, hổ, báo, sư tử.

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài