Bài 19: Đường giao thông trang 21


Giải câu 1, 2, 3 bài 19: Đường giao thông trang 21 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 3: Nối chữ với hình cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng.

*   Những phương tiện giao thông nào chạy trên đường bộ?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Điền tiếp các từ vào chỗ ... cho phù hợp

a) Tàu hỏa chạy trên ...........

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên ....... ..........

c) Đường hàng không dành cho ........

Lời giải chi tiết:

a) Tàu hỏa chạy trên đường ray.

b) Ca nô, tàu thủy, thuyền. đò đi lại trên sông và biển.

c) Đường hàng không dành cho máy bay

Câu 3

Nối hình với chữ cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

 

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: