VBT Tự nhiên và Xã hội 2 Phần 3: Tự nhiên

Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30


Giải câu 1, 2 Bài 27: Loài vật sống ở đâu? trang 30 VBT Tự nhiên và Xã hội 2. Câu 1: Nối các hình với ô chữ cho phù hợp

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nối các hình với ô chữ cho phù hợp


Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đánh dấu x vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất?

* Động vật có thể sống ở đâu?

□ Động vật có thể sống trên cạn

□ Động vật có thể sống dưới nước.

□ Động vật có thể sống trên cạn, dưới nước.

Lời giải chi tiết:

Xem lại lí thuyết tại đây:

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài