Cùng em học Toán 5 Tuần 28 - Cùng em học Toán 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41, 42


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 28 câu 1, 2, 3, 4 trang 41, 42 với lời giải chi tiết. Câu 1. Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 1500m hết 2 phút 30 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu (km/giờ), biết rằng chiều dài của đoàn tàu là 120m.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 1500m hết 2 phút 30 giây. Tính vận tốc của đoàn tàu (km/giờ), biết rằng chiều dài của đoàn tàu là 120m.

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường thực tế mà đoàn tàu đi được = độ dài cây cầu + chiều dài đoàn tàu.

- Đổi quãng đường sang đơn vị đo là km và thời gian có đơn vị là giờ.

- Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Quãng đường thực tế đoàn tàu đi được trong 2 phút 30 giây là :

                  \(1500+120 = 1620\;(m)\)

                  \(1620m= 1,620km\);

Đổi : \(2\) phút \(30\) giây \(= 150\) giây \(=\dfrac{{150}}{{3600}}\) giờ \(= \dfrac{1}{{24}}\) giờ.

Vận tốc của đoàn tàu là:

               \(1,620:\dfrac{1}{{24}} = 38,88\) (km/giờ)

                                  Đáp số: \(38,88\) km/giờ.

Bài 2

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một đoàn tàu vượt qua một cây cầu dài 3000m với vận tốc 36km/giờ.

Đoàn tàu vượt qua cây cầu hết thời gian là: …….

Phương pháp giải:

- Đổi quãng đường sang đơn vị đo tương ứng với vận tốc km/giờ là km.

- Muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Đổi : \(3000m = 3km\).

Đoàn tàu đó vượt qua cây cầu hết số thời gian là:

            \(3 : 36 = \dfrac{1}{{12}}\) giờ \(= 5\) phút.

                                       Đáp số: \(5\) phút.

Bài 3

Một con chim đại bàng bay trong 2,5 giờ được 225km. Một con kăng-ku-ru di chuyển trong 3 phút được 2520m. Hỏi mỗi phút con vật nào di chuyển nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu mét?

Phương pháp giải:

- Đổi 225km sang số đo có đơn vị đo là m, đổi 2,5 giờ sang số đo có đơn vị đo là phút.

- Tính trong 1 phút mỗi con di chuyển được bao nhiêu mét, ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

- So sánh để xác định mỗi phút con vật nào di chuyển nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 225km = 225000m;  2,5 giờ = 150 phút.

Trong 1 phút con chim đại bàng bay được số mét là:

             \(225000 : 150 = 1500\) (m/phút)

Trong 1 phút con kăng-gu-ru di chuyển được số mét là:

             \(2520 : 3 = 840\) (m/phút)

Mà: \(1500m > 840m\).

Vậy mỗi phút chim đại bàng di chuyển được nhiều hơn và nhiều hơn số mét là:

              \(1500 – 840 = 660\) (m)

Chú ý khi giải: Có thể tìm vận tốc của chim đại bàng theo đơn vị km/giờ, sau đó đổi vận tốc đó sang đơn vị m/phút.

Bài 4

Quãng đường từ Hà Nội đến một địa điểm của một tỉnh khoảng 300km. Một xe ô tô đi từ Hà Nội về địa điểm đó với vận tốc 68km/giờ, một xe ô tô khác đi từ địa điểm đó ra Hà Nội với vận tốc 52km/giờ. Biết hai xe cùng đi trên một đường, hỏi sau bao lâu hai xe gặp nhau ?

Phương pháp giải:

Theo đề bài, hai ô tô xuất phát cùng lúc. Để giải bài này ta làm như sau:

- Tính tổng vận tốc hai xe.

- Thời gian đi để gặp nhau bằng quãng đường chia cho tổng hai vận tốc.

Lời giải chi tiết:

Ta có sơ đồ chuyển động của hai xe như sau:

Tổng vận tốc của hai xe là:

             \(68 + 52 = 120\) (km/giờ)          

Thời gian đi để hai xe gặp nhau là:

              \(300 : 120 = 2,5\) (giờ) 

                                Đáp số: \(2,5\) giờ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 18 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài