Cùng em học Toán 5 Tuần 27 - Cùng em học Toán 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 38


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 27 câu 1, 2, 3, 4 trang 38 với lời giải chi tiết. Câu 1. Một máy bay bay được 1875km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một máy bay bay được 1875km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay.

Phương pháp giải:

Muốn tìm vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Vận tốc của máy bay đó là:

1875 : 2,5 = 750 (km/giờ)

          Đáp số: 750 km/giờ.

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 

a) Một ôtô đi với vận tốc trung bình 52km/giờ. Vậy, 1 giờ ô tô đó đi được quãng đường là ……. km.

b) Một người đi xe đạp với vận tốc trung bình 14km/giờ. Vậy, 3 giờ người đó đi xe đạp được quãng đường là ……. km.

Phương pháp giải:

Đơn vị của vận tốc và thời gian đã tương ứng với nhau nên muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lời giải chi tiết:

a) Quãng đường ô tô đó đi được trong 1 giờ là:

                   52 × 1 = 52 (km)        

Vậy, 1 giờ ô tô đó đi được quãng đường là 52km.

b) Quãng đường người đi xe đạp đó đi được trong 3 giờ là:

                  14 × 3 = 42 (km)        

Vậy, 3 giờ người đó đi xe đạp được quãng đường là 42km.

Bài 3

Bạn Hồng đi bộ từ trường về nhà với vận tốc 4km/giờ, sau 20 phút thì về đến nhà. Hỏi quãng đường từ trường về nhà Hồng dài bao nhiêu ki-lô-mét ? 

Phương pháp giải:

Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng phải có đơn vị tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời gian sang đơn vị là giờ.

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lời giải chi tiết:

Đổi: \(20\) phút \(=\dfrac{{20}}{{60}}\) giờ \(=\dfrac{1}{3}\) giờ

Quãng đường từ trường về nhà Hồng dài số ki-lô-mét là:

                \(4 \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{4}{3}\,\,(km)\)

                                 Đáp số: \(\dfrac{4}{3}km\).

Chú ý khi giải: Học sinh có thể làm sai khi không để ý đến đơn vị đo của thời gian, tính quãng đường bằng cách lấy \(4\) nhân với \(20\).

Bài 4

Lúc 7 giờ 45 phút, một người đi xe máy từ A đến B. Dọc đường người đó dừng lại nghỉ 25 phút và đến B lúc 10 giờ 10 phút. Tính vận tốc của người đi xe máy. Biết quãng đường từ A đến B dài 85km.

Phương pháp giải:

Tính thời gian xe máy đi từ A đến B không tính thời gian nghỉ theo công thức:

  Thời gian đi = thời gian đến – thời gian xuất phát – thời gian nghỉ (nếu có)

- Đổi đơn vị đo thời gian sang dạng số thập phân hoặc dạng phân số có đơn vị là giờ (nếu cần).

- Tính vận tốc ta lấy quãng đường chia cho thời gian.

Lời giải chi tiết:

Nếu không tính thời gian nghỉ, người đi xe máy đi từ A đến B hết số thời gian là:

  10 giờ 10 phút – 7 giờ 45 phút – 25 phút = 2 giờ

Vận tốc  của người đi xe máy là:

            85 : 2 = 42,5 (km/giờ)

                      Đáp số: 42,5km/giờ.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.4 trên 9 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài