Cùng em học Toán 5 Tuần 21 - Cùng em học Toán 5

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14


Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 tuần 21 câu 1, 2, 3, 4 trang 13, 14 với lời giải chi tiết. Câu 1. Huy vẽ một hình trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Tính diện tích hình vẽ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Huy vẽ một hình trên giấy kẻ ô vuông như hình dưới đây, biết mỗi ô vuông có diện tích 1cm2. Tính diện tích hình vẽ.

 

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông có trong hình vẽ đó.

- Vì mỗi ô vuông có diện tích \(1c{m^2}\) nên diện tích hình vẽ đó chính bằng số ô vuông.

Lời giải chi tiết:

Quan sát hình vẽ ta thấy hình vẽ đã cho có tất cả \(33\) ô vuông nhỏ.

Mà mỗi ô vuông có diện tích \(1c{m^2}\) nên diện tích hình vẽ đó là:

                     \(33 \times 1 = 33\,\,(c{m^2})\)

                                   Đáp số : \(33cm^2.\)

Bài 2

Một ngôi nhà có bức tường cần sơn có hình dạng như hình vẽ:

 

Diện tích bức tường cần sơn là: …………

Phương pháp giải:

Diện tích bức tường cần sơn bằng tổng diện tích bức tường hình tam giác (có chiều cao \(2,5m\) và độ dài đáy là \(6m\)) và diện tích bức tường hình chữ nhật (có chiều dài là \(4,6m\) và chiều rộng là \(3,5m\))

-  Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho \(2\).

- Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Diện tích bức tường hình tam giác là:

           \(6 \times 2,5:2 = 7,5\,\,({m^2})\)

Diện tích bức tường hình chữ nhật là:

           \(4,6 \times 3,5 = 16,1\,\,({m^2})\)

Diện tích bức tường cần sơn là:

           \(7,5 + 16,1 = 23,6\,\,({m^2})\)

                              Đáp số: \(23,6{m^2}\).

Bài 3

Tính diện tích khu vườn có hình dạng như hình vẽ dưới đây:

 

Phương pháp giải:

Chia hình vẽ thành các hình chữ nhật nhỏ \({S_1},\,\,{S_2}\) như hình vẽ. Diện tích cả khu vườn bằng tổng diện tích hình \({S_1}\) và \({S_2}\).

- Tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Lời giải chi tiết:

Ta chia hình vẽ đã cho thành các hình chữ nhật nhỏ \({S_1},\,\,{S_2}\) như hình vẽ:

  

Chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật \({S_1}\) là:

             \(80 - 17 = 63\,\,(m)\)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật \({S_1}\) là:

             \(80 \times 63 = 5040\,\,({m^2})\)

Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật \({S_2}\) là:

             \(80 - 10 = 70\,\,(m)\)

Diện tích khu vườn hình chữ nhật \({S_2}\) là:

             \(70 \times 17 = 1190\,\,({m^2})\)

Diện tích khu vườn đã cho là:

             \(5040 + 1190 = 6230\,\,({m^2})\)

                                 Đáp số: \(6230{m^2}\).

Lưu ý : Có nhiều cách chia hình vẽ để tính diện tích khu vườn đã cho, học sinh có thể tùy chòn cách phù hợp với mình.

Bài 4

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Một thửa ruộng có hình dạng như hình vẽ bên dưới:

Diện tích thửa ruộng là: ………..

Phương pháp giải:

- Diện tích thửa ruộng cần tính bằng tổng diện tích thửa ruộng hình tam giác (có chiều cao là\(10,5m\) và độ dài đáy là \(26m\)) và diện tích thửa ruộng hình thang (có độ dài hai đáy là \(17m\) và \(26m\); chiều cao là \(12m\)).

-  Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho \(2\).

- Muốn tính diện tích hình thang ta lấy tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho \(2\).

Lời giải chi tiết:

Diện tích thửa ruộng hình tam giác là:

           \(26 \times 10,5:2 = 136,5\,\,({m^2})\)

Diện tích thửa ruộng hình thang là:

           \((17 + 26) \times 12:2 = 258\,\,({m^2})\)

Diện tích thửa ruộng đã cho là:

          \(136,5 + 258 = 394,5\,\,({m^2})\) 

                                  Đáp số: \(394,5\,{m^2}\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4 trên 16 phiếu

Các bài liên quan:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Gửi bài