SGK Tiếng Anh lớp 10 Mới Unit 6: Gender Equality - Bình đẳng giới

Getting Started - trang 6 Unit 6 SGK Tiếng Anh 10 mới


2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Equal opportunities in education (Cơ hội bình đẳng trong giáo dục)

1. Listen and read. 

(Lắng nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe: 

Tạm dịch: 

Lan: Chúng ta có thể bắt đầu làm dự “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” chưa?

Quang: Được, chúng ta hãy xem những thông tin mà chúng ta tìm được cho chủ đề của mình.

Minh: Hãy nói đi Quang.

Quang: À, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc, vùng hạ Sahara châu Phi chỉ có 82 nữ trong 100 nam học ở trường cấp 2 vào năm 2010. Tôi cho là đây là ví dụ của việc phân biệt giới tính trong giáo dục.

Lan: Đúng, mình đồng ý. Không phải tất cả nữ đều có thể đến trường. Mình đoán họ có lẽ bị giữ ở nhà để làm việc nhà.

Quang: Chắc vậy. Ở những khu vực nông thôn, những cô gái có thể bị bắt làm việc ở nhà và ở đồng ruộng.

Minh: Vài người nói rằng những cô gái học tệ hơn con trai ở trường, vì vậy họ không được phép đến trường.

Quang: Mình e là mình không đồng ý. Mình nghĩ nữ học giỏi hơn nam ở trường và càng có nhiều phụ nữ có bằng đại học hơn nam. 

Lan: Chính xác. Ớ Việt Nam, nam nhiều hơn nữ ở trường cấp 1 và cấp 2, nhưng càng có nhiều phụ nữ hơn đàn ông có được bằng đại học.

Minh: Tôi tin rằng phân biệt giới tính trong giáo dục bắt đầu ở ngay tại gia đình bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.

Quang: Tôi đồng ý. Phân biệt giới tính nên được xóa bỏ đi để mà mọi người có cùng cơ hội bằng nhau trong giáo dục. 

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the conversation again. Decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG). Tick the correct boxes.  

(Đọc bài đàm thoại lần nữa. Quyết định nếu những câu sau là đúng (T), sai (F) hoặc không cho (NG). Chọn khung đúng.) 

Lời giải chi tiết:

1. F

2. F

3. T

4. NG

5. T

1.F Lan, Quang and Minh are working on the class project ‘Equal opportunities in Employment”.

(Lan, Quang và Minh đang làm dự án lớp “Những cơ hội bình đẳng trong công việc”.)

2.F Quang is talking about the enrolment rate in secondary school in sub-Saharan Africa in 2003.

(Quang đang nói về tỷ lệ đăng ký học cấp 2 ở vùng hạ Sahara châu Phi vào năm 2013.)

3.T Lan thinks girls may be kept home to do housework.

(Lan nghĩ rằng con gái có thể bị giữ ở nhà để làm việc nhà.)

4.NG In general, girls do better than boys at all levels ò education.

(Nói chung, con gái làm tốt hơn con trai ở tất cả các bậc giáo dục.)

5.T Minh believes gender discrimination in education starts at home because parents treat boys and girls differently.

(Minh tin rằng phân biệt giới tính bắt đầu ở nhà bởi vì ba mẹ đối xử với con trai và con gái khác nhau.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the conversation again and answer the questions.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa và trả lời những câu hỏi sau.)  

Lời giải chi tiết:

1. What was the enrolment rate in sub-Saharan African in 2010?

(Tỷ lệ đến trường ở vùng hạ Sahara châu phi năm 2010 là bao nhiêu?)

=> Only 82 girls enrolled per 100 boys in secondary school.

(Chỉ 82 nữ trên 100 nam học ở trường cấp 2.)

2. Why can't girls go to school according to Quang?

(Theo Quang tại sao con gái không thể đi học được)

=> Because they might be forced to work at home and in the fields.

(Bởi vì họ bị bắt làm việc ở nhà và trên đồng.)

3. What is the enrolment rate in schools in Viet Nam?

(Tỷ lệ đi học ở Việt Nam là bao nhiêu?)

=> There are slightly more boys than girls in both primary and secondary school.

(Có nhiều nam hơn nữ một chút đăng kỷ học ở trường cấp 1 và cấp 2.)

4. Who earns more college degrees in Viet Nam?

(Ai là người có nhiều bằng đại học hơn ở Việt Nam)

=> Women

(Phụ nữ)

5. Why should gender discrimination be eliminated ?

(Tại sao phân biệt giới tính nên bị loại bỏ?)

=> Gender discrimination should be eliminated so that everyone has equal opportunities in education.

(Phân biệt giới tính phải được loại bỏ để mà mọi người có những cơ hội bình đẳng trong giáo dục.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 76 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.