ĐỊA LÍ DÂN CƯ

Bình chọn:
4.7 trên 107 phiếu
Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 14 sgk địa lí 9

Quan sát bảng 3.2, nêu nhận xét về sự phân bố dân cư và sự thay đổi mật độ dân số ở các vùng của nước ta.

Xem chi tiết
Dựa vào hình 4.1 hãy: - Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. - Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì? Dựa vào hình 4.1 hãy: - Nhận xét về cơ cấu lực lượng lao động giữa thành thị và nông thôn. Giải thích nguyên nhân. - Nhận xét về chất lượng của lực lượng lao động ở nước ta. Để nâng cao chất lượng lực lượng lao động cần có những giải pháp gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta. Quan sát hình 4.2, hãy nêu nhận xét về cơ cấu và sự thay đổi cơ cấu lao động theo ngành ở nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào? Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 17 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 17 sgk địa lí 9

Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?

Xem chi tiết
Bài 2 trang 17 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 17 sgk địa lí 9

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 17 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 17 sgk địa lí 9

Dựa vào bảng số liệu 4.1, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Xem chi tiết
Bài 1 trang 18 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 18 sgk địa lí 9

Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999. Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt: Hình dạng của tháp. Cơ cấu dân số theo độ tuổi. Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 18 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 18 sgk địa lí 9

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 18 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 18 sgk địa lí 9

Cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khắc phục những khó khăn này?

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài