Bài 30. Thực hành: So sánh tình hình sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Trung du và Miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên.

Bình chọn:
4.1 trên 119 phiếu

Các chương, bài khácGửi bài