ĐỊA LÍ KINH TẾ

Bình chọn:
4.6 trên 88 phiếu
Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.  Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào? Dựa vào hình 6.1, hãy phân tích xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Xu hướng này thể hiện rõ ở những khu vực nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 20 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển. Dựa vào hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế của nước ta, phạm vi lãnh thổ của các vùng kinh tế trọng điểm. Kể tên các vùng kinh tế giáp biển, vùng kinh tế không giáp biển.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 23 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 23 sgk địa lí 9

Dựa trên hình 6.2, hãy xác định các vùng kinh tế trọng điểm.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 23 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 23 sgk địa lí 9

Vẽ biểu đồ hình tròn dựa vào bảng 6.1. Nhận xét về cơ cấu thành phần kinh tế.

Xem chi tiết
Bài 3 trang 23 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 23 sgk địa lí 9

Hãy nêu một số thành tựu và thách thức trong phát triển kinh tế của nước ta.

Xem chi tiết
Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta. Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 8, hãy trình bày đặc điểm khí hậu của nước ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 24 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương. Hãy kể tên một số loại rau, quả đặc trưng theo mùa hoặc tiêu biểu theo địa phương.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta? Tại sao thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 25 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong  nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên. Kể tên một số cơ sở vật chất – kĩ thuật trong nông nghiệp để minh họa rõ hơn sơ đồ trên.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 26 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 27 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 27 sgk địa lí 9

Phân tích những thuận lợi của tài nguyên thiên nhiên để phát triển nông nghiệp ở nước ta.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 27 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 27 sgk địa lí 9

Phát triển và phân bố công nghiệp chế biến có ảnh hưởng như thế nào đến phát triển và phân bố nông nghiệp?

Xem chi tiết
Bài 3 trang 27 sgk địa lí 9 Bài 3 trang 27 sgk địa lí 9

Cho những ví dụ cụ thể để thấy rõ vai trò của thị trường đối với tình hình sản xuất một số nông sản ở địa phương em.

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi  này nói lên điều gì? Dựa vào bảng 8.1, hãy nhận xét sự thay đổi tỉ trọng cây lương thực và cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt. Sự thay đổi này nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002. Dựa vào bảng 8.2 (trang 29 sgk Địa lí 9), hãy trình bày các thành tựu chủ yếu trong sản xuất lúa thời kì 1980 – 2002.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 29 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố Dựa vào bảng 8.3, hãy nêu sự phân bố

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Kể tên một số cây ăn quả Kể tên một số cây ăn quả

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 32 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Xác định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vi sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng? Xác định trên hình 8.2 các vùng chăn nuôi lợn chính. Vi sao lợn được nuôi nhiều nhất ở đồng bằng sông Hồng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 32 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Bài 1 trang 33 sgk địa lí 9 Bài 1 trang 33 sgk địa lí 9

Nhận xét và giải thích sự phân bố các vùng trồng lúa ở nước ta.

Xem chi tiết
Bài 2 trang 33 sgk địa lí 9 Bài 2 trang 33 sgk địa lí 9

Căn cứ vào bảng số liệu 8.4, hãy vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi.

Xem chi tiết
Hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta Hãy cho biết cơ cấu các loại rừng ở nước ta

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 34 SGK Địa lí 9

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài