CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bình chọn:
4.1 trên 86 phiếu
Thành tựu chọn giống ở Việt Nam

Lý thuyết Thành tựu chọn giống ở Việt Nam Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Công nghệ tế bào

Lý thuyết Công nghệ tế bào Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Công nghệ gen

Lý thuyết Công nghệ gen Sinh học 9 đầu đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Ưu thế lai

Lý thuyết Ưu thế lai Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn và giáo phối gần

Lý thuyết Hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống

Lý thuyết Gây đột biến nhân tạo trong chọn giống Sinh học 9

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 5 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Học kì 1 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 6 - Sinh học 9

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất