CHƯƠNG III: ADN VÀ GEN

Bình chọn:
4.2 trên 196 phiếu
ADN và bản chất của gen

Lý thuyết ADN và bản chất của gen Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Protein

Lý thuyết Protein Sinh học 9

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và ARN

Lý thuyết ARN và mối quan hệ giữa gen và ARN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

ADN

Lý thuyết ADN Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Giải Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Sinh học 9

Xem lời giải

Bốn cấu trúc của prôtêin

Bốn cấu trúc của prôtêin. Prôtêin là hợp chất hữu cơ gồm 4 nguyên tố chính là C, H, O, N và có thể còn có một số nguyên tố khác.

Xem chi tiết

Hai chức năng của prôtêin

Chức năng của prôtêin. Đối với riêng tế bào và cơ thể, prôtêin có nhiều chức năng quan trọng.

Xem chi tiết

ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

ADN tự nhân đôi theo những nguyên tắc nào?

Xem chi tiết

Bản chất của gen

Bản chất của gen

Xem chi tiết

Chức năng của ADN

Chức năng của ADN

Xem chi tiết

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Lý thuyết về mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Xem chi tiết

Cấu tạo hóa học của phân tử ADN

Lý thuyết: Cấu tạo hóa học của phân tử ADN. ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân.

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất