CHƯƠNG I: CÁC THÍ NGHIỆM CỦA MENĐEN

Bình chọn:
3.9 trên 404 phiếu
Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai hai cặp tính trạng

Lý thuyết lai hai cặp tính trạng sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai một cặp tính trạng

Lý thuyết Lai một cặp tính trạng Sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo)

Lý thuyết Lai 1 cặp tính trạng (tiếp theo) sinh học 9 đầy đủ, hay nhất

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Menđen và di truyền học

Di truyền là hiện tượng truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu. Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác với bố mẹ và khác nhau về nhiều chi tiết.

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1- Sinh học 9

Xem lời giải

Thí nghiệm của Menđen về hai cặp tính trạng tương phản

Menđen lai hai thứ đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản : hạt màu vàng, vỏ trơn và hạt màu xanh, vỏ nhăn được F1 đều có hạt màu vàng, và trơn.

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và sự tổ hợp của chúng trong thụ tinh.

Xem chi tiết

Menđen - người đặt nền móng cho Di truyền học

Menđen - người đầu tiên đặt nền móng cho di truyền học với phương pháp phân tích thế hệ lai

Xem chi tiết

Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học

Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của Di truyền học

Xem chi tiết

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Menđen giải thích kết quả thí nghiệm sự phân li của các cặp tính trạng

Xem chi tiết

Ý nghĩa của quy luật phân li độc lập

Quy luật phân li độc lập đã chỉ ra một trong những nguyên nhân làm xuất hiện những biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị này là một trong những nguồn nguyên liệu quan trọng đôi với chọn giống và tiến hoá.

Xem chi tiết

Biến dị tổ hợp

Chính sự phân li độc lập của các cặp tính trạng đã đưa đến sự tổ hợp lai các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P, kiểu hình này được gọi là biến dị tổ hợp

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất