Chương 6: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 6.1 trang 181 SBT đại số 10 Bài 6.1 trang 181 SBT đại số 10

Giải bài 6.1 trang 181 sách bài tập đại số 10. Đổi số đo của các góc sau ra độ, phút, giây.

Xem chi tiết
Bài 6.2 trang 181 SBT đại số 10 Bài 6.2 trang 181 SBT đại số 10

Giải bài 6.2 trang 181 sách bài tập đại số 10. Đổi số đo của các cung sau ra rađian (chính xác đến 0,001)...

Xem chi tiết
Bài 6.3 trang 182 SBT đại số 10 Bài 6.3 trang 182 SBT đại số 10

Giải bài 6.3 trang 182 sách bài tập đại số 10. Một đường tròn có bán kính 25 cm. Tìm độ dài của các cung trên đường tròn có số đo

Xem chi tiết
Bài 6.4 trang 182 SBT đại số 10 Bài 6.4 trang 182 SBT đại số 10

Giải bài 6.4 trang 182 sách bài tập đại số 10. Một hình lục giác đều ABCDEF (các đỉnh lấy theo thứ tự đó và ngược chiều quay của kim đồng hồ) nội tiếp trong đường tròn tâm O.

Xem chi tiết
Bài 6.5 trang 182 SBT đại số 10 Bài 6.5 trang 182 SBT đại số 10

Giải bài 6.5 trang 182 sách bài tập đại số 10. Cho cung lượng giác AB có số đo là 15 rad. Tìm số lớn nhất trong các số đo của cung lượng giác điểm đầu A, điểm cuối B, có số đo âm.

Xem chi tiết
Bài 6.6 trang 182 SBT đại số 10 Bài 6.6 trang 182 SBT đại số 10

Giải bài 6.6 trang 182 sách bài tập đại số 10. Tìm số x và số nguyên k...

Xem chi tiết
Bài 6.7 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.7 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.7 trang 189 sách bài tập đại số 10. Xác định dấu của các giá trị lượng giác sau

Xem chi tiết
Bài 6.8 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.8 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.8 trang 189 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 6.9 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.9 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.9 trang 189 sách bài tập đại số 10. Tính các giá trị lượng giác của góc ...

Xem chi tiết
Bài 6.10 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.10 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.10 trang 189 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 6.11 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.11 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.11 trang 189 sách bài tập đại số 10. Tính...

Xem chi tiết
Bài 6.12 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.12 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.12 trang 189 sách bài tập đại số 10. Chứng minh các đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài 6.30 trang 189 SBT đại số 10 Bài 6.30 trang 189 SBT đại số 10

Giải bài 6.30 trang 189 sách bài tập đại số 10. Cho...

Xem chi tiết
Bài 6.13 trang 190 SBT đại số 10 Bài 6.13 trang 190 SBT đại số 10

Giải bài 6.13 trang 190 sách bài tập đại số 10. Hãy tính theo m...

Xem chi tiết
Bài 6.14 trang 190 SBT đại số 10 Bài 6.14 trang 190 SBT đại số 10

Giải bài 6.14 trang 190 sách bài tập đại số 10. Không dùng bảng số và máy tính, rút gọn các biểu thức...

Xem chi tiết
Bài 6.15 trang 190 SBT đại số 10 Bài 6.15 trang 190 SBT đại số 10

Giải bài 6.15 trang 190 sách bài tập đại số 10. Biểu thức đó không thể là một số âm...

Xem chi tiết
Bài 6.31 trang 190 SBT đại số 10 Bài 6.31 trang 190 SBT đại số 10

Giải bài 6.31 trang 190 sách bài tập đại số 10. Cho...

Xem chi tiết
Bài 6.32 trang 190 SBT đại số 10 Bài 6.32 trang 190 SBT đại số 10

Giải bài 6.32 trang 190 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng các biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 6.42 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.42 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.42 trang 191 sách bài tập đại số 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?

Xem chi tiết
Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.43 trang 191 sách bài tập đại số 10. Tồn tại hay không góc...

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất