Ôn tập chương 6: Cung và góc lượng giác, công thức lượng giác

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 6.42 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.42 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.42 trang 191 sách bài tập đại số 10. Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng, đẳng thức nào sai?

Xem chi tiết
Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.43 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.43 trang 191 sách bài tập đại số 10. Tồn tại hay không góc...

Xem chi tiết
Bài 6.44 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.44 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.44 trang 191 sách bài tập đại số 10. Không dùng bảng số và máy tính, hãy xác định dấu của

Xem chi tiết
Bài 6.45 trang 191 SBT đại số 10 Bài 6.45 trang 191 SBT đại số 10

Giải bài 6.45 trang 191 sách bài tập đại số 10. Hãy viết theo thứ tự tăng dần các giá trị sau (không dùng bảng số và máy tính)

Xem chi tiết
Bài 6.46 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.46 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.46 trang 192 sách bài tập đại số 10. Hãy xác định dấu của các tích (không dùng bảng số và máy tính)

Xem chi tiết
Bài 6.47 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.47 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.47 trang 192 sách bài tập đại số 10. Cho tam giác ABC...

Xem chi tiết
Bài 6.48 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.48 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.48 trang 192 sách bài tập đại số 10. Tính các giá trị lượng giác của cung ...

Xem chi tiết
Bài 6.49 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.49 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.49 trang 192 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng...

Xem chi tiết
Bài 6.50 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.50 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.50 trang 192 sách bài tập đại số 10. Rút gọn các biểu thức (không dùng bảng số và máy tính)

Xem chi tiết
Bài 6.51 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.51 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.51 trang 192 sách bài tập đại số 10. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết
Bài 6.52 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.52 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.52 trang 192 sách bài tập đại số 10. Tính các giá trị lượng giác của góc ...

Xem chi tiết
Bài 6.53 trang 192 SBT đại số 10 Bài 6.53 trang 192 SBT đại số 10

Giải bài 6.53 trang 192 sách bài tập đại số 10. Chứng minh các đẳng thức...

Xem chi tiết
Bài tập trắc nghiệm trang 193 SBT Đại số 10 Bài tập trắc nghiệm trang 193 SBT Đại số 10

Giải bài tập trắc nghiệm 6.57, 6.58, 6.59 trang 193 sách bài tập Đại số 10

Xem chi tiết
Bài 6.54 trang 193 SBT đại số 10 Bài 6.54 trang 193 SBT đại số 10

Giải bài 6.54 trang 193 sách bài tập đại số 10. Cho tam giác ABC không tù,...

Xem chi tiết
Bài 6.55 trang 193 SBT đại số 10 Bài 6.55 trang 193 SBT đại số 10

Giải bài 6.55 trang 193 sách bài tập đại số 10. Số đo của góc 5π/8 đổi ra độ là...

Xem chi tiết
Bài 6.56 trang 193 SBT đại số 10 Bài 6.56 trang 193 SBT đại số 10

Giải bài 6.56 trang 193 sách bài tập đại số 10. Một đường tròn có đường kính 24cm...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài