Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ

Bình chọn:
4.6 trên 97 phiếu
Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.1 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.1 trang 81 sách bài tập hình học 10. Với giá trị nào của góc ...

Xem chi tiết
Bài 2.2 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.2 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.2 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị lượng giác của các góc sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.3 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.3 trang 81 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức:...

Xem chi tiết
Bài 2.4 trang 81 SBT hình học 10 Bài 2.4 trang 81 SBT hình học 10

Giải bài 2.4 trang 81 sách bài tập hình học 10. Rút gọn biểu thức:...

Xem chi tiết
Bài 2.5 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.5 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.5 trang 82 sách bài tập hình học 10. Hãy tính và so sánh giá trị của từng cặp biểu thức sau đây:...

Xem chi tiết
Bài 2.6 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.6 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.6 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho sin alpha = 1/4 với 90^0

Xem chi tiết
Bài 2.7 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.7 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.7 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho cos alpha = -sqrt 2/4}. Tính sin alpha và tan alpha.

Xem chi tiết
Bài 2.8 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.8 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.8 trang 82 sách bài tập hình học 10. Cho tan alpha = 2sqrt 2 với 0^0

Xem chi tiết
Bài 2.9 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.9 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.9 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.10 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.10 trang 82 sách bài tập hình học 10. Tính giá trị của biểu thức ...

Xem chi tiết
Bài 2.11 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.11 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.11 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng ...

Xem chi tiết
Bài 2.12 trang 82 SBT hình học 10 Bài 2.12 trang 82 SBT hình học 10

Giải bài 2.12 trang 82 sách bài tập hình học 10. Chứng minh rằng biểu thức sau đây không phụ thuộc vào...

Xem chi tiết

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay

Gửi bài