CHƯƠNG IV. Mĩ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 - 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 29 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 29 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng hoặc chữ s trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 31 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 31 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền mốc thời gian cho phù hợp với nội dung trong bảng sau

Xem lời giải

Bài 4 trang 32 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 32 sách bài tập Lịch sử 12. Nét chính về sự phát triển kinh tế và khoa học - kĩ thuật của Mĩ

Xem lời giải

Bài 5 trang 33 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 33 sách bài tập Lịch sử 12. Mục tiêu, biện pháp, kết quả của chiến lược toàn cầu của Mĩ

Xem lời giải

Bài 1 trang 34 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 34 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 36 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 36 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung lịch sử cho phù hợp với mốc thời gian

Xem lời giải

Bài 3 trang 37 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 37 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển của kinh tế Tây Âu những năm 1950-1973

Xem lời giải

Bài 4 trang 38 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 38 sách bài tập Lịch sử 12. Điền nội dung chủ yếu trong chính sách đối ngoại của các nước Tây Âu

Xem lời giải

Bài 5 trang 39 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 39 sách bài tập Lịch sử 12. So sánh Liên minh châu Âu (EU) với ASEAN

Xem lời giải

Bài 6 trang 40 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy nêu nhận xét về quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu

Xem lời giải

Bài 1 trang 40 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 40 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân phát triển, thành tựu của nền kinh tế Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử 12. Ghép thời gian với nội dung sự kiện lịch sử trong phù hợp

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 12. Hệ thống các giai đoạn phát triển của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 12. Những nét chính trong, chính sách đối ngoại của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài 6 trang 45 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 45 sách bài tập Lịch sử 12. Vai trò của nhân tố Mĩ trong sự phát triển của Nhật Bản

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất