CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Bài 1 trang 90 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 9 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 93 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 93 sách bài tập Lịch sử 12. Điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 93 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 93 sách bài tập Lịch sử 12. Thuận lợi và khó khăn của nước ta ngay sau khi Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công

Xem lời giải

Bài 4 trang 94 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 94 sách bài tập Lịch sử 12. Biện pháp để xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính

Xem lời giải

Bài 5 trang 95 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 95 sách bài tập Lịch sử 12. Chủ trương, sách lược đối với Pháp trong hai giai đoạn: trước ngày 6-3-1946 và từ ngày 6-3-1946 đến ngày 19-12-1946

Xem lời giải

Bài 1 trang 96 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 96 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 99 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 99 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy điền chữ Đ vào ô ☐ trước câu đúng hoặc chữ s vào ô ☐ trước câu sai

Xem lời giải

Bài 3 trang 100 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16

Xem lời giải

Bài 5 trang 100 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Tính chất chính nghĩa và tính nhân dân của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1954)

Xem lời giải

Bài 6 trang 100 SBT sử 12

Giải bài tập 6 trang 100 sách bài tập Lịch sử 12. Kết quả, ý nghĩa chiến dịch Việt Bắc thu - đông năm 1947 và chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950

Xem lời giải

Bài 1 trang 101 SBT sử 12

Giải bài tập 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 103 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (…) trong các câu dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 104 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 104 sách bài tập Lịch sử 12. Hậu phương kháng chiến trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục, y tế

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SBT sử 12

Giải bài tập 1 tranng 105 sách bài tập Lịch sử 12. Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý đúng.

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 SBT sử 12

Giải bài tập 2 trang 108 sách bài tập Lịch sử 12. Điền tiếp những nội dung phù hợp vào chỗ chấm (...) trong các câu dưới đây

Xem lời giải

Bài 3 trang 109 SBT sử 12

Giải bài tập 3 trang 109 sách bài tập Lịch sử 12. Trình bày tóm tắt diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Xem lời giải

Bài 4 trang 110 SBT sử 12

Giải bài tập 4 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ là thắng lợi lớn, quyết định

Xem lời giải

Bài 5 trang 110 SBT sử 12

Giải bài tập 5 trang 110 sách bài tập Lịch sử 12. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất