Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953 -1954)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu