CHƯƠNG 7: HIĐROCACBON THƠM, NGUỒN HIĐROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON

Bình chọn:
4.5 trên 85 phiếu
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương VII - Hóa học 11

Xem lời giải

Lý thuyết Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Hệ thống hóa các loại hiđrocacbon quan trọng...

Xem chi tiết

Lý thuyết luyện tập Hiđrocacacbon thơm

1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon...

Xem chi tiết

Lý thuyết Nguồn Hiđrocacbon thiên nhiên

Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp ...

Xem chi tiết

Lý thuyết Benzen và đồng đẳng

1. Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp, cấu tạo.

Xem chi tiết

Bài 1 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 1 trang 159 SGK Hóa học 11. Ứng với công thức phân tử...

Xem lời giải

Bài 2 trang 159 SGK hóa học 11

Giải bài 2 trang 159 SGK Hóa học 11. Toluen và benzen phản ứng được với chất nào sau đây:...

Xem lời giải

Bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11

Giải bài 3 trang 159 SGK Hóa học 11.Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 4 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 4 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt các chất...

Xem lời giải

Bài 5 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 5 trang 160 SGK Hóa học 11. Hiđrocacbon X là chất lỏng có tỉ khối hơi so với không khí bằng 3,17...

Xem lời giải

Bài 6 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 6 trang 160 SGK Hóa học 11. Đánh dấu cộng (+) vào ô cặp chất...

Xem lời giải

Bài 7 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 7 trang 160 SGK Hóa học 11. Cho benzen tác dụng với lượng dư...

Xem lời giải

Bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11

Giải bài 8 trang 160 SGK Hóa học 11. So sánh tính chất hóa học của etylbenzen với stiren, viết phương trình hóa học của các phản ứng để minh họa.

Xem lời giải

Bài 9 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 9 trang 160 SGK Hóa học 11. Dùng công thức cấu tạo viết phương trình hóa học của phản ứng giữa stiren...

Xem lời giải

Bài 10 trang 160 SGK hóa học 11

Giải bài 10 trang 160 SGK Hóa học 11. Trình bày phương pháp hóa học phân biệt...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất